MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU   1

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN   2

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN   3

CHƯƠNG I:  MỞ ĐẦU   4

1.1.  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY   4

1.2 NỘI DUNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHÍNH. 5

1.3 . CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 6

CHƯƠNG II  7

XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA CÁC   7

PHÂN XƯỞNG VÀ TOÀN NHÀ MÁY   7

2.1 ĐẶT VẤN ĐỀ   7

2.2.XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA PHÂN XƯỞNG   9

ĐÚC NẤU KIM LOẠI  9

2.2.1.Giới thiệu phương pháp xác định PTTT theo công suất trung bình Ptb và kmax (còn gọi là phương pháp số thiết bị dùng điện hiệu quả nhq): 9

2.2.2.Trình tự xác định PTTT theo phương pháp Ptb và Kmax  12

2.2.2.1.Phân nhóm phụ tải 12

2.2.2.2 Tính I cho các thiết bị: 12

2.2.2.3Xác định PTTT của các nhóm phụ tải. 13

2.3.XÁC ĐỊNH PTTT CHO CÁC PHÂN XƯỞNG CÒN LẠI. 15

2.3.1.Phương pháp xác định PTTT theo công suất đặt và hệ số nhu cầu. 15

2.3.2.Xác định PTTT của các phân xưởng: 15

CHƯƠNG III  19

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO TOÀN NHÀ MÁY   19

3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ   20

3.2. VẠCH CÁC PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN   20

3.2.1.Phương án về các trạm biến áp phân xưởng. 20

3.2.1.1.Phương án 1:Đặt 5 trạm biến áp phân xưởng (TBAPX). 21

3.2.1.2. Phương án 2: Đặt 4 TBA phân xưởng. 23

3.2.2.Xác định vị trí đặt các trạm biến áp phân xưởng. 25

3.2.2.1.Các phương án cung cấp điện cho các TBA phân xưởng. 25

3.2.2.2.Xác định vị trí đặt trạm biến áp trung gian và trạm phân phối trung tâm. 26

3.2.2.3.Lựa chọn các phương án đi dây của mạng cao áp: 27

3.3.TÍNH TOÁN KINH TẾ –KỸ THUẬT LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ   28

3.3.1 Phương án 1. 29

3.3.2.Phương án 2. 35

3.3.3.Phương án 3. 40

3.3.4.Phương án 4. 44

3.4.THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC CHỌN. 48

3.4.1.Chọn dây dẫn từ TBA KHU VỰC về TPPTT. 48

3.4.2.Tính toán ngắn mạch và lựa chọn các thiết bị điện. 49

CHƯƠNG IV   53

THIẾT KẾ MẠNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO  PHÂN XƯỞNG ĐÚC NẤU KIM LOẠI 53

4.1.LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ CHO TỦ PHÂN PHỐI. 53

4.1.1.Chọn cáp từ trạm biến áp B3 về tủ phân phối của phân xưởng. 54

4.1.2.Lựa chọn MCCB cho tủ phân phối. 54

4.1.3.Chọn cáp từ tủ phân phối đến các tủ động lực. 54

4.2.TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH PHÍA HẠ ÁP CỦA PHÂN XƯỞNG ĐÚC NẤU KIM LOẠI ĐỂ KIỂN TRA CÁP VÀ ÁPTÔMÁT. 55

4.2.1.Các thông số của sơ đồ thay thế. 56

4.2.2.Tính toán ngắn mạch và kiểm tra thiết bị đã chọn : 57

4.3.LỰA CHỌN THIẾT BỊ TRONG CÁC TỦ ĐỘNG LỰC VÀ DÂY DẪN ĐẾN CÁC THIẾT BỊ CỦA PHÂN XƯỞNG. 59

CHƯƠNG V   66

CHỌN VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐIỆN. 66

5.1.Trạm phân phối trung tâm. 66

5.2.Trạm biến áp phân xưởng. 68

CHƯƠNG VI. 73

THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẢO VỆ VÀ ĐO LƯỜNG CHO TRẠM BIẾN ÁP. 73

6.1. Tính ngắn mạch không đối xứng cho trạm biến áp  73

6.2. Thiết kế hệ thống bảo vệ rơle cho máy biến áp. 74

6.2.1 Các loại bảo vệ đặt ở máy biến áp nhằm chống các loại hư hỏng sau đây  74

6.2.2 Bảo vệ chống ngắn mạch trong các cuộn dây và ở các đầu ra của máy biến áp  75

6.2.3 Bảo vệ chống dòng điện tăng cao do ngắn mạch ngoài 80

6.2.4Bảo vệ chống các loại hư hỏng bên trong thùng dầu MBA sử dụng bảo vệ rơle hơi : 82

6.3 Thiết kế và trang bị hệ thống đo lường và điều khiển  83

6.3.1 Thiết kế và trang bị hệ thống đo lường và điều khiển cho TBA. 83

6.3.2  Chọn các thiết bị của mạch bảo vệ và đo lường  83

CHƯƠNG VII. 85

THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẢO VỆ VÀ ĐO LƯỜNG CHO TRẠM BIẾN ÁP. 85

7.1. Chọn máy biến áp và sơ đồ nối dây: 85

7.2. Chọn thiết bị điện áp cao: 85

7.2.1.Chọn cầu chì tự rơi: 85

7.2.2.Chọn sứ cao thế : 86

7.2.3.Chống sét van: 86

7.2.4.Chọn thanh dẫn xuống máy biến áp: 86

7.3  Chọn thiết bị điện hạ áp: 87

7.3.1.Chọn cáp từ máy sang tủ phân phối. 87

7.3.2.Chọn tủ phân phối : 87

7.4 Tính ngắn mạch: 90

7.4.1.Các bước tiến hành tính ngắn mạch: 90

7.4.2.Kiểm tra các khí cụ điện  92

7.5.  Tính toán nối đất cho trạm biến áp: 94

7.5.1.Tính điện trở nối đất của cọc: 95

7.5.2.Tính toán điện trở nối đất của thanh : 95

7.6 Kết cấu trạm : 96

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file xuất bản vẽ ra PDF, CAD + BÁO CÁO HOÀN CHỈNH
Giá: 800.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_CCĐ000004

Tải đồ án

Category:

ĐIỆN TN