Category: ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Sort: Date | Title Sort Ascending
View:

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết nắp bơm

0 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết nắp bơm Thuyết minh I. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết và điều kiện làm việc của chi tiết nắp bơm. 1.Phân tích chức năng làm việc: Nắp bơm là một chi tiết dạn...

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục vít 15

0 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục vít 15 Thuyết minh I. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết và điều kiện làm việc của chi tiết trục vít 15. 1.Phân tích chức năng làm việc: Trục vít 15 là mộ...

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng hộp H10

0 Views0 Comments

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng hộp H10 PhÇn I. Ph©n tÝch chøc n¨ng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chi tiÕt H10 1.1.Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc: Chi tiết H32 là chi tiết dạng hộp làm việc ở vị tri thẳng đứ...

Thiết kế công nghệ,gia công chi tiết CÀNG GẠT C10

0 Views0 Comments

Thiết kế công nghệ,gia công chi tiết CÀNG GẠT C10 PHẦN I. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA CHI TIẾT CÀNG GẠT C10. 1. 1.Phân tích chức năng làm việc Càng gạt C10 là chi tiết dạng càng , các chi tiết càng...

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết Càng gạt CG6

0 Views0 Comments

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết Càng gạt CG6 Thuyết minh I. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết và điều kiện làm việc của chi tiết càng gạt. 1.Phân tích: Càng gạt CG6 là chi tiết dạng càng , các chi ti...

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết nắp bơm piston

0 Views0 Comments

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết nắp bơm piston   Thuyết minh I. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết và điều kiện làm việc của chi tiết nắp bơm piston. 1.Phân tích chức năng làm việc: Nắp bơm piston là một...

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết mặt bích

0 Views0 Comments

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết mặt bích Thuyết minh I. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết và điều kiện làm việc của chi tiết mặt bích. 1.Phân tích chức năng làm việc: Mặt bích là một chi tiết dạng bạc ,...

Thiết kế công nghệ gia công đế giá đỡ dao bào

161 Views0 Comments

Thiết kế công nghệ gia công đế giá đỡ dao bào Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ Sơ đồ nguyên công, ...

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết gối đỡ

613 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết gối đỡ Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ Sơ đồ nguyên c...

Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết nắp xilanh

222 Views0 Comments

Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết nắp xilanh Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_CTM000036 Phần 1 PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA VÀ YÊU CẦU KỸ...

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục răng

179 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục răng   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên, thuyết minh bị lỗi không mở đc. Giá: 200.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_CTM000035

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân đồ gá

211 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân đồ gá Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên, thuyết minh chỉ có đến hết phần định vị. Giá: 300.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_CTM000012   ...

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết Mặt bích chặn

859 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết Mặt bích chặn Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 300.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_CTM000006   LỜI NÓI ĐẦU   Trong công ...

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết bích chặn

221 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết bích chặn   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_0000075 7LỜI NÓI ĐẦU Môn học công nghệ chế tạo má...

Vỏ thùng chứa khí áp suất lớn nhất trong thùng khoảng 5at

185 Views2 Comments

Thiết kế vỏ thùng chứa khí áp suất lớn nhất trong thùng khoảng 5at Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000029 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ HÀN NÓNG CHẢY Ng...

Quy trình công nghệ hàn chế tạo kết cấu nồi hấp thực phẩm

82 Views0 Comments

Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu cho chi tiết nồi hấp thực phẩm Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000028 TRƯỜNG ĐH SPKT HƯNG YÊN –...

Dầm cầu trục luôn chịu tải trọng khi làm việc

82 Views0 Comments

Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu cho dầm cầu trục luôn chịu tải trọng khi làm việc   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000027 ...

Kết cấu chịu tải trọng động làm việc khoảng 40 tấn

54 Views0 Comments

Xây dựng công nghệ hàn để chế tạo kết cấu chịu tải trọng động, tải trọng tác động lên kết cấu khi làm việc khoảng 40 tấn   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantot...

Thiết kế mặt đầu của vỏ hộp giảm tốc

71 Views0 Comments

Thiết kế mặt đầu của vỏ hộp giảm tốc Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000024 LỜI CẢM ƠN Chúng em xin chân thành cám ơn các thầy cô trong bộ môn...

Quy trình công nghệ hàn kết cấu bồn lên men TK3106

56 Views0 Comments

Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu của bồn lên men TK3106   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000023   ĐỒ ÁN MÔN HỌC ...

Thiết kế chế tạo vỏ thùng chứa chất lỏng

155 Views0 Comments

Thiết kế chế tạo vỏ thùng chứa chất lỏng   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000022 LỜI NÓI ĐẦU   Dù ở bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ nào t...

Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo đồ gá cắt thép tấm bằng khí phục vụ cho việc đào tạo nghề hàn

111 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo đồ gá cắt thép tấm bằng khí phục vụ cho việc đào tạo nghề hàn   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000021 Đ...

Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu: Thùng lọc chất lỏng

97 Views0 Comments

Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu: Thùng lọc chất lỏng   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000020 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ HÀN...

Gia công, Lắp ghép, hàn đáy, tầng 1,2 của bồn lên men TK 3106

19 Views0 Comments

Gia công, Lắp ghép, hàn đáy, tầng 1,2 của bồn lên men TK 3106     Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000019 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ HÀN ...

Thiết kế hệ thống dẫn hướng móc nối

10 Views0 Comments

Thiết kế hệ thống dẫn hướng móc nối   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000017   MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÓC NỐI. 2 ...

Một bộ phận của máy bơm, kết cấu làm việc chịu chấn động mạnh

29 Views0 Comments

Xây dựng công nghệ hàn để chế tạo kết cấu cho: Một bộ phận của máy bơm, kết cấu làm việc chịu chấn động mạnh   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep...

Vỏ hộp tốc độ làm việc ở tải trọng động

19 Views0 Comments

Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu: Vỏ hộp tốc độ làm việc ở tải trọng động Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000015 MỤC LỤC ...

Vỏ thùng Chứa khí với áp suất lớn nhất trong thùng khoảng 5 at

43 Views0 Comments

Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu: Vỏ thùng Chứa khí với áp suất lớn nhất trong thùng khoảng 5 at Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me...

Thiết kế Vỏ ngưng tụ , áp suất làm việc 3at

17 Views0 Comments

Thiết kế Vỏ ngưng tụ , áp suất làm việc 3at     Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000013 LỜI NÓI ĐẦU Trong các ngành kĩ thuật cơ...

Tính toán, thiết kế hệ thống dầm chịu lực cho Bồn chứa

146 Views0 Comments

Tính toán, thiết kế hệ thống dầm chịu lực cho Bồn chứa   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000011 MỤC LỤC ĐỀ TÀI……………………………………………………………………...

Gia công, Lắp ghép, hàn đáy, tầng 1 và 2 của bồn lên men TK 2201

29 Views0 Comments

Gia công, Lắp ghép, hàn đáy, tầng 1 và 2 của bồn lên men TK 2201   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000010 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ HÀN N...

XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VỎ THÙNG CHỨA NHIÊN LIỆU LỎNG

74 Views0 Comments

XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VỎ THÙNG CHỨA NHIÊN LIỆU LỎNG Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000009 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ HÀN NÓNG CHẢY...

Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu bộ phận của máy kéo

45 Views0 Comments

Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu bộ phận của máy kéo luôn luôn làm việc ở chế độ chịu tải trọng cao   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: do...

Thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu Càng chống xe ben

53 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu Càng chống xe ben Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000007 MỤC LỤC Đề tài …………………………………………...

Vỏ hộp tốc độ làm việc ở tải trọng động

59 Views0 Comments

Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu: Vỏ hộp tốc độ làm việc ở tải trọng động   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000005 ...

Chế tạo vỏ thùng chứa chất lỏng

89 Views0 Comments

Chế tạo vỏ thùng chứa chất lỏng     Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000004 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU.. 1 CHƯƠNG I. T...

Tìm hiểu, phân tích và tính toán kết cấu hàn trong thực tế

62 Views1 Comments

Tìm hiểu, phân tích và tính toán kết cấu hàn trong thực tế Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000003 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay công cuộc công nghiệp...

Thiết kế vỏ bộ phận điều chỉnh để giữ cho áp suất hơi trong nồi hơi không đổi, áp suất làm viêc là 5at

10 Views0 Comments

Thiết kế vỏ bộ phận điều chỉnh để giữ cho áp suất hơi trong nồi hơi không đổi, áp suất làm viêc là 5at   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H0...

Quy trình công nghệ hàn kết: Trục nối của đường ống dẫn nước xả của nhà máy thuỷ điện BuônKuốp

63 Views0 Comments

   Quy trình công nghệ hàn kết: Trục nối của đường ống dẫn nước xả của nhà máy thuỷ điện BuônKuốp Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000001 ...

« Prev