Xây dựng công nghệ hàn để chế tạo kết cấu cho: Một bộ phận của máy bơm, kết cấu làm việc chịu chấn động mạnh

16a

16b

 

16c

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên
Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000016
Tải đồ án

MỤC LỤC

Đề tài   ……………………………………………………………………………………4

Nhận xét của Giảng viên hướng dẫn ……………………………………………………6

Lời mở đầu    ……………………………………………………………………………..7

PHẦN THUYẾT MINH    ………………………………………………………………..8

Chương 1: PHÂN TÍCH KẾT CẤU CẦN CHẾ TẠO…. …………………………… 8

1.1. Chi tiết số 1    ………………….……………………………….……………………9

1.2. Chi tiết số 2    ……………………………………………….………………………9

1.3. Chi tiết số 3    ………………………………………………….…………………….9

1.4. Chi tiết số 4      ………………………………………………….………………….10

Chương 2: CHỌN VẬT LIỆU CHẾ TẠO KẾT CẤU              ………………………….. 11

Chương 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC CHI TIẾT              ………….. 12

3.1. Chi tiết số 1   ………………………………………………………………………12

3.2. Chi tiết số 2   ………………………………………………………………………13

3.3. Chi tiết số 3   ………………………………………………………………………15

3.4. Chi tiết số 4   ………………………………………………………………………17

Chương 4: CHỌN PHƯƠNG PHÁP HÀN          ……………………………………… 20

Chương 5: CHỌN VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ HÀN             ……………………………..21

Chương 6: CHỌN LIÊN KẾT          ……………………………………………………..23

Chương 7: TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ HÀN        ……………………………………………25

7.1.Xác định chế độ hàn cho mối hàn giáp mối       …………………………………..25

7.2. Xác định chế độ hàn cho liên kết hàn t4      ………………………………………31

7.3. Xác định chế độ hàn cho liên kết hàn t1       ……………………………………….35

Chương 8. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC KIM LOẠI MỐI HÀN………..39

Chương 9: KIỂM TRA CƠ TÍNH MỐI HÀN             …………………………….……..42

9.1. Các chỉ tiêu về cơ tính của mối hàn     ……………………………………………42

9.2. Xác định cơ tính của mối hàn giáp mối      ………………………………………43

Chương 10: LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HÀN CHẾ TẠO KẾT CẤU             ……45

10.1. Nguyên công 1   ………………………………………………………………….45

10.2. Nguyên công 2   ………………………………………………………………….46

10.3. Nguyên công 3   ………………………………………………………………….47

Chương 11: CHỌN PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA            ………………………………48

KẾT LUẬN     …………………………………………………………………………..50

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO          .………………………………………… 51

 

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ HÀN NÓNG CHẢY

 

Người thực hiện : Bùi Tiến Sang – Hoàng Văn Sen

Tên đề tài: Xây dựng công nghệ hàn để chế tạo kết cấu cho hình vẽ .

 

 

Nội dung yêu cầu:

 1. Thuyết minh:
 • Lời nói đầu
 • Phân tích kết cấu cần chế tạo
 • Chọn vật liệu chế tạo kết cấu
 • Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết
 • Chọn phương pháp hàn
 • Chọn vật liệu hàn
 • Chọn liên kết hàn
 • Tính toán chế độ hàn
 • Kiểm tra cơ tính mối hàn
 • Lập quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu
 • Chọn phương pháp kiểm tra
 • kết luận
 • Mục lục
 1. Bản vẽ:
 • bản vẽ chế tạo chi tiết
 • bản vẽ khai triển (nếu có)
 • bản vẽ quy trình công nghệ

 

 

 

 

Giảng viên hướng dẫn:                   Ngày giao đề tài: Ngày ……..tháng……năm 2010

 

   Lê Văn Thoài                                Ngày hoàn thành: Ngày…….tháng…….năm 2010

 

 

 

Đề 9:

Một bộ phận của máy bơm,

kết cấu làm việc chịu chấn động mạnh

 

 

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

Giảng viên hướng dẫn:

 

 

 

     Lê Văn Thoài


 

LỜI MỞ ĐẦU

 

Hiện nay trên đất nước ta đang trong tình trạng quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Việc CNH-HĐH được quan tâm và chú trọng hàng đầu. CNH-HĐH nhiều ngành nghề , trong đó không thể không kể đến ngành kỹ thuật cơ khí. Hiện nay ngành hàn đóng một vai trò quan trọng. Ngành hàn đang được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành kỹ thuật như : xây dựng các công trình, chế tạo các kết cấu, phục hồi chi tiết gẫy … với nhiều tính ngày càng ưu việt , năng suất chất lượng cao. Trong thời đại ngày nay với trình độ khoa học ngày càng phát triển mạnh mẽ, thì ngành hàn đã được cung cấp, nâng cấp các trang thiết bị hiện đại đó đáp ứng được tốt các yêu cầu kỹ thuật.

Ở tất cả các trường dạy nghề đã đáp ứng phương châm học đi đôi với hành và sản xuất với nhiều máy hàn hiện đại nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và tay nghề cho người thợ hàn. Với bản thân em là một sinh viên trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên – Khoa kỹ thuật cơ khí được thầy cô trong khoa, đặc biệt là các thầy trong tổ bộ môn đã tận tình dạy bảo chúng em, truyền đạt cho chúng em một lượng kiến thức cũng như kinh nghiệm về nghề hàn. Để đem kiến thức phục vụ cho đất nước sau này. Để tổng kết lại kiến thức về lý thuyết cũng như quá trình thực tập, . Em đã được các thầy cô trong khoa giao cho đề tài đồ án chế tạo “ Một bộ phận của máy bơm làm việc chịu chấn động mạnh” . Qua thời gian tìm tòi , tham khảo tài liệu, học hỏi với vốn kiến thức của mình,cùng sự giúp đỡ của các thầy cô trong khoa đặc biệt là thầy Lê Văn Thoài đã tận tình chỉ bảo cho em trong quá trình hoàn thành đồ án môn học này. Đến nay đồ án của em đã tương đối hoàn thành.

Với lượng kiến thức chưa cao về nhiều mặt. Nên đồ án không tránh khỏi có sai sót. Em mong rằng các thầy, cô trong tổ bộ môn sẽ chỉ bảo cho em và có các ý kiến đóng góp để em hoàn thành tốt hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô!

 

PHẦN THUYẾT MINH

 

 

Chương 1: PHÂN TÍCH KẾT CẤU CẦN CHẾ TẠO

 

Từ bản vẽ tổng thể : “Một bộ phận của máy bơm kết cấu làm việc chịu chấn động mạnh” Ta thấy kết cấu được chế tạo từ 4 chi tiết khác nhau. Được lắp ghép với nhau bằng phương pháp hàn nóng chảy .

Chiều cao 630 mm

Chiều rộng 700 mm

Chiều dài 1700 mm

 

CHI TIẾT SỐ 1

 

Số lượng là 4

Chi tiết số 1có kết cấu dạng tấm hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ:

Chi tiết số 1 được lắp ghép với chi tiết số 2 bằng liên kết hàn giáp mối

Chi tiết số 1 được lắp ghép với chi tiết số 3 và 4 bằng liên kết hàn góc chữ T

 

 • CHI TIẾT SỐ 2

 

Số lượng là 4

Chi tiết số 2 có kết cấu dạng tấm hình chữ nhật, có kích thước như hình vẽ:

Chi tiết số 2 được lắp ghép với chi tiết số 1 bằng liên kết hàn giáp mối .

Chi tiết số 2 được lắp ghép với chi tiết số 4bằng liên kết hàn góc chữ T .

 

 • CHI TIẾT SỐ 3

Số lượng là 2

Chi tiết số 3 có kết cấu tấm dạng hình chữ nhật ở giữa được gia công một lỗ nhằm chống rung và giảm tiếng ồn. Có kích thước như hình vẽ:

Chi tiết số 3 lắp ghép với chi tiết số 1 và 4 bằng liên kết hàn góc chữ T .

 


 • CHI TIẾT SỐ 4

Số lượng là 2

Chi tiết số 4 có kết cấu tấm dạng hình chữ nhật ở giữa được gia công một lỗ nhằm chống rung và giảm tiếng ồn. Có kích thước như hình vẽ:

 

 

Chi tiết số 4 lắp ghép với chi tiết số1; 2; 3 bằng liên kết hàn chữ T.

 

 

Kết luận: Chương 1 phân tích kết cấu giúp chúng ta biết được :

 • Số lượng chi tiết chế tạo kết cấu,
 • Hình dáng, kích thước, nhiệm vụ của các chi tiết,
 • Các dạng liên kết hàn của kết cấu.

 

Chương 2: CHỌN VẬT LIỆU CHẾ TẠO KẾT CẤU

 

           Kết cấu hàn là tổ hợp của nhiều chi tiết mà trong đó mỗi chi tiết có chức năng và điều kiện làm việc không giống nhau . Do đó phải căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật của từng chi tiết để lựa chọn vật liệu chế tạo cơ bản sao cho hợp lý . Vừa phải đảm bảo chất lượng năng suất và giá thành chế tạo kết cấu . Nói cách khác là vật liệu phải đảm bảo đồng thời 2 chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật.

Mặc dù các chi tiết có kích thước và hình dạng khác nhau song đều được chế tạo từ vật liệu kim loại tấm . Qua gia công cơ khí sau đó đem hàn lại thành : “Một bộ phận của máy bơm kết cấu làm việc chịu chấn động mạnh ” . Là kết cấu tấm được chết tạo sao cho đảm bảo chỉ tiêu về cơ tính , độ tin cậy cao khi làm việc.

Vì vậy để vừa đảm bảo độ bền vừa bảo đảm tính hàn, giá thành lại phù hợp, ta chọn vật liệu là thép CT38 (TCVN 1765-75). Bởi vì loại vật liệu này được sử dụng phổ biến trên thị trường , nó vừa bảo đảm tính kinh tế cũng như đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của kết cấu khi làm việc .

Thép CT38 là loại thép cacbon chất lượng thường nhóm A. Là loại thép mềm dẻo, độ cứng thấp , hiệu quả tôi và ram không cao. Được dùng để chế tạo các chi tiết trong kết cấu nhưng qua gia công nóng . Do đó nó có tính hàn tốt, khi hàn không cần phải dùng các biện pháp công nghệ đặc biệt .

Thành phần hoá học của thép CT38 theo bảng (1-III) trang 219 sách (HDTKĐA)

 

Bảng 1-III:

Nhãn hiệu thép Thành phần hoá học
C Mn Si P S
BCT38 0,14¸0,22 0,4¸ 0,65 0,12¸0,3 <0,04 <0,045

 

Cơ tính của thép CT38 tra bảng (2-III )trang 221 sách (HDTKĐA)

Bảng 2-III:

 

Kí hiệu mác thép Độ bền δb (N/mm2) Giới hạn chảy δc (N/mm2) Độ giãn dài tương đối δ%
BCT38 380¸ 490 250 26

 


Chương 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC CHI TIẾT

 

3.1. Chi tiết số 1

 

Từ hình vẽ ta thấy chi tiết số 1 được chế tạo từ kết cấu dạng tấm phẳng hình chữ nhật .

Thiết bị sử dụng cho việc chế tạo: Thước lá, vạch dấu, thiết bị cắt khí, máy mài, compa…

 • Vạch dấu:

Khi vạch dấu phải đảm bảo độ chính xác để thuận lợi cho việc cắt sau này.

Chi tiết số 1 có chiều dầy s = 10 mm nên theo bảng 57g trang 202 sách Cẩm nang hàn ta có bề rộng mép cắt là 3,5 mm. Vì vậy kích thước thực của chi tiết gia công sẽ là:

Kích thước thực = kích thước danh nghĩa + lượng dư gia công – khe hở khi hàn

Lượng dư gia công = bề rộng mép cắt + lượng dư gia công tiếp theo

Lượng dư gia công tiếp theo chính là lượng dư khi gia công lại trên máy mài tay, máy phay……. Và thường lấy lượng dư gia công tiếp theo bằng 1

Khe hở bằng 0

Kích thước vạch dấu sẽ là:

Chiều dài = (mm)

Chiều rộng =  (mm)

–   Cắt

Việc chuẩn bi trước khi cắt có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng và năng suất cắt. Khi cắt bằng máy cắt khí 02-C2H2 phôi phải bảo đảm sạch không gỉ, không dính dầu mỡ.

Trong thực tế người ta tẩy bẩn gỉ ở chỗ cắt bằng ngọn lửa khí mạnh, khoảng cách giữa đầu mỏ cắt và bề mặt vật cần cắt lấy theo trang 200 sách Cẩm nang hàn.

 

 

 

 

Khoảng cách (mm) 2 ¸ 3 3 ¸ 4 3 ¸ 5 4 ¸ 6 5 ¸ 8 7 ¸ 10
Chiều dày tấm cắt

(mm)

3 ¸ 10 10 ¸ 25 25 ¸ 50 50 ¸ 100 100 ¸ 200 200 ¸ 300

 

Chọn khoảng cách giữa đầu mỏ cắt và bề mặt vật cắt là 3(mm)

Chế độ cắt tra bảng 57g, trang 202 sách Cẩm nang hàn.

 

Chiều dày tấm cắt(mm) 10
Áp suất O2 (KG/cm2) 3,5
Cỡ đầu ngoài 1
Cơ đầu trong 1
Tốc độ cắt (mm/phút) 540 ¸ 550
Chiều rộng cắt (mm) 3,5

 

Sau khi cắt ta tiến hành làm sạch mép cắt bằng máy mài tay, nắn phẳng và hiệu chỉnh theo yêu cầu bản vẽ.

 

3.2. Chi tiết số 2:

 

Từ hình vẽ ta thấy chi tiết số 2 được chế tạo từ kết cấu dạng tấm hình chữ nhật. Thiết bị sử dụng cho việc chế tạo: Thước lá vạch dấu, thiết bị cắt khí, máy mài…

 • Vạch dấu:

Khi vạch dấu phải bảo đảm độ chính xác để thuận lợi cho việc cắt sau này.

Chi tiết số 2 có chiều dầy s = 10 mm nên theo bảng 57g trang 202 sách Cẩm nang hàn ta có bề rộng mép cắt là 3,5 mm.

Chi tiết số 2 liên kết với chi tiết số 1 bằng liên kết hàn giáp mối. Dựa vào chiều dày và dạng lên kết ta có thể chọn trước liên kết hàn dựa vào sách Hướng dẫn thiết kế đồ án để biết được khe hở và góc vát khi liên kết. Từ đó chế tạo chi tiết số 2 tiện cho việc liên kết sau này. Chi tiết số 2 liên kết với chi thiết số 1 theo chiều rộng, với góc vát , phần không vát là và khe hở là (mm). Vì vậy kích thước thực của chi tiết số 3 là:

Kích thước thực = kích thước danh nghĩa+ lượng dư gia công- khe hở

Chiều dài =

Chiều rộng =

 • Cắt:

Việc chuẩn bị trước khi cắt có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng và năng suất cắt. Khi cắt bằng máy cắt khí 02-C2H2 phôi phải đảm bảo sạch không gỉ, không lẫn dầu mỡ.

Trong thực tế người ta tẩy bẩn gỉ ở chỗ cắt bằng ngọn lửa khí mạnh, khoảng cách giữa đầu mỏ cắt và bề mặt vật cần cắt lấy theo trang 200 sách cẩm nang hàn.

 

Khoảng cách (mm) 2 ¸ 3 3 ¸ 4 3 ¸ 5 4 ¸ 6 5 ¸ 8 7 ¸ 10
Chiều dày tấm cắt

(mm)

3¸10 10¸25 25¸50 50¸100 100¸200 200¸300

 

Chọn khoảng cách giữa đầu mỏ cắt và bề mặt vật cắt bằng 3(mm)

Chế độ cắt tra bảng 57 trang 202 sách cẩm nang hàn.

 

chiều dày tấm cắt(mm) 10
Áp suất O2 (KG/cm2) 3,5
Cỡ đầu ngoài 1
Cơ đầu trong 1
Tốc độ cắt (mm/phút) 540 ¸ 550
Chiều rộng cắt (mm) 3,5

 

.

Sau khi cắt ta tiến hành vát mép chi tiết số 2:

Nghiêng mỏ cắt một góc là 500 và chế độ cắt như ở trên.

Cạnh đối= cạnh kề x tg=

 

 

Phần tam giác bỏ đi:

Cạnh đối =

Cạnh huyền =

 

3.3.Chi tiết số3.

 

Từ hình vẽ ta thấy chi tiết số 3 được chế tạo từ kết cấu dạng tấm hình chữ nhật, ở giữa được gia công 1 lỗ để hạn chế rung động và chống tiếng ồn. Thiết bị sử dụng cho việc chế tạo: Thước lá vạch dấu, máy cắt, máy mài…

 • Vạch dấu:

Khi vạch dấu phải bảo đảm độ chính xác để thuận lợi cho việc cắt sau này.

Chi tiết số 2 có chiều dầy s = 18 mm nên theo bảng 57g trang 202 sách Cẩm nang hàn ta có bề rộng mép cắt là 3,5 mm.

Chi tiết số 3 liên kết với chi thiết số 1 dọc theo chiều dài với tác dụng làm tăng thêm độ cứng vững của kết cấu nên không cần để khe hở và vát mép trong quá trình hàn

Chiều dài =

Chiều rộng =

Sau khi vạch xong đường viền, ta tiến hành vạch dấu lỗ bên trong:

+ Trước tiên xác định tâm hình chữ nhật vừa vạch dấu

+ Xác định tâm 2 đường tròn : khoảng cách từ tâm hình chữ nhật tới tâm hình tròn là 160(mm)

+ Từ tâm 2 hình tròn ta quay 2 đường tròn đường kính:

 

Category:

CÔNG NGHỆ HÀN