Category: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Sort: Date | Title Sort Ascending
View:

Nghiên cứu bơm dầu hai bánh răng; Xây dựng các số liệu, thiết kế; Chế tạo mô hình bơm; Lập quy trình công nghệ gia công chi tiét thân bơm và nắp bơm

682 Views0 Comments

Nghiên cứu bơm dầu hai bánh răng; Xây dựng các số liệu, thiết kế; Chế tạo mô hình bơm; Lập quy trình công nghệ gia công chi tiét thân bơm và nắp bơm Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả...

Thiết kế công nghệ gia công đế dưới bàn trượt phụ máy tiện CZ26407

457 Views0 Comments

Thiết kế công nghệ gia công đế dưới bàn trượt phụ máy tiện CZ26407 Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ S...

Thiết kế mô phỏng máy tiện T6M16, gia công trục vit đai ốc bi

1.09K Views0 Comments

Thiết kế mô phỏng máy tiện T6M16, thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục vit - đai ốc bi Đề tài 2 sinh viên http://youtu.be/NARf7IVbV1U Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả c...

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết giá đỡ C3

90 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết giá đỡ C3 Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ Sơ đồ nguyê...

Thiết kế quy trình công nghệ chi tiết thân đồ gá

437 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân đồ gá Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ Sơ đồ nguyê...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân van điều áp

169 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân van điều áp Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ Sơ đ...

Quy trình gia công chi tiết thân đỡ

365 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân đỡ Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ THuyết minh G...

QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT CÀNG RÃNH TRƯỢT

359 Views0 Comments

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT CÀNG RÃNH TRƯỢT Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ THuyết...

Thiết kế dây chuyền sản xuất ống Inox, gia công chi tiết trục

396 Views2 Comments

Thiết kế dây chuyền sản xuất ống Inox, lập quy trình gia công chi tiết trục Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý ho...

QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT THÂN ĐỒ GÁ

149 Views0 Comments

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT THÂN ĐỒ GÁ Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ THuyết minh ...

Thiết kế máy đóng nắp chai bia, gia công bánh răng côn

809 Views0 Comments

Thiết kế máy đóng nắp chai bia, lập quy trình công nghệ gia công chi tiết bánh răng côn https://www.youtube.com/watch?v=pDGYQm8mxtA Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xu...

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân đồ gá

198 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân đồ gá Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ THuyết minh...

Công nghệ gia công cơ. Ứng dụng công nghệ gia công cơ để gia công và tính bền cho chi tiết lưỡi gấp của máy gấp tôn

109 Views0 Comments

Công nghệ gia công cơ. Ứng dụng công nghệ gia công cơ để gia công và tính bền cho chi tiết lưỡi gấp của máy gấp tôn Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, C...

Tổng quan về khoan sâu, tìm hiểu về khoan sâu một lưỡi

129 Views0 Comments

Tổng quan về khoan sâu, công nghệ khoan lỗ sâu, tìm hiểu về khoan sâu một lưỡi, khoan nòng súng Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạ...

Cấu tạo, mô phỏng hoạt động hộp tốc độ máy phay 6H82. Gia công bánh răng

814 Views0 Comments

Cấu tạo, mô phỏng hoạt động hộp tốc độ máy phay 6H82. Lập quy trình gia công bánh răng Z72x4 trong hộp tốc độ. https://www.youtube.com/watch?v=M-ha_VUZamc Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết gối đỡ treo

295 Views0 Comments

 Thiết kế quy trình gia công chi tiết gối đỡ treo   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ THuyết minh Giá: ...

Lập quy trình gia công chi tiết bạc côn xoay

97 Views0 Comments

Lập quy trình gia công chi tiết bạc côn xoay Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ THuyết minh Giá:400.000...

Lập quy trình gia công chi tiết gối đỡ, đồ gá khoan chéo lỗ gối.

1.00K Views1 Comments

 Lập quy trình gia công chi tiết gối đỡ, đồ gá khoan chéo lỗ gối đỡ Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ T...

ĐỒ GÁ GIA CÔNG CƠ VÀ NGUYÊN TẮC 6 ĐIỂM KHI ĐỊNH VỊ CHI TIẾT

4.05K Views3 Comments

ĐỒ GÁ GIA CÔNG CƠ VÀ NGUYÊN TẮC 6 ĐIỂM  KHI ĐỊNH VỊ CHI TIẾT, LẬP QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH Đề tài 2 sinh viên   https://www.youtube.com/watch?v=dCl_B8y_H_M Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trê...

Lập quy trình công nghệ gia công Càng gạt máy tiện T616M

372 Views0 Comments

Lập quy trình công nghệ gia công Càng gạt máy tiện T616M   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ THuyết mi...

Gia công áp lực, quy trình chế tạo phanh đĩa xe máy

784 Views0 Comments

Gia công áp lực, quy trình chế tạo phanh đĩa xe máy   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ THuyết minh Giá:4...

Tìm hiểu về dao tiện, dao phay

1.82K Views0 Comments

Tìm hiểu về dao tiện, dao phay   https://www.youtube.com/watch?v=Zj8THFEtgZ8 https://www.youtube.com/watch?v=xBbxeSEATBw Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ...

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết đai ốc 2 nửa

388 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết đai ốc 2 nửa   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ THuyết ...

Nghiên cứu, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết con lăn băng tải

843 Views1 Comments

Nghiên cứu, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết con lăn băng tải   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạ...

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết càng gạt

338 Views2 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết càng gạt Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ THuyết minh G...

Thiết kế quy trình công nghệ gia công thân bơm dầu trục xoắn. Ứng dụng bộ công cụ solidword mô phỏng quá trình chuyển động của bơm dầu

308 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công thân bơm dầu trục xoắn. Ứng dụng bộ công cụ solidword mô phỏng quá trình chuyển động của bơm dầu   https://www.youtube.com/watch?v=iQkpwifjILM Mô tả đồ án: Gồm các file n...

Tìm hiểu đặc điểm gây hỏng bánh răng và thiết kế quy trình sửa chữa chế tạo bánh răng bậc Z64 và Z40 trong hộp tốc độ máy tiện T6M16

1.21K Views0 Comments

Tìm hiểu đặc điểm gây hỏng bánh răng và thiết kế quy trình sửa chữa chế tạo bánh răng bậc Z64 và Z40 trong hộp tốc độ máy tiện T6M16 Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất c...

Cấu tạo và mô phỏng hoạt động máy phay 6H82

293 Views2 Comments

Cấu tạo và mô phỏng hoạt động máy phay 6H82 https://www.youtube.com/watch?v=HCLHs6Wzxlg Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + n...

Thiết kế đồ gá hàn vuông góc

498 Views0 Comments

Thiết kế đồ gá hàn vuông góc Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep....

Cấu tạo và mô phỏng hoạt động máy cưa (biến thể máy đánh khóa)

197 Views0 Comments

Cấu tạo và mô phỏng hoạt động máy cưa (biến thể máy đánh khóa) https://www.youtube.com/watch?v=0pQi38i29i8   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PD...

Thiết kế đồ gá khoan lỗ vuông, lập quy trình gia công 2 chi tiết điển hình

1.01K Views0 Comments

Thiết kế đồ gá khoan lỗ vuông, lập quy trình gia công 2 chi tiết điển hình Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt...

4 cơ cấu đồ gá định vị kẹp chặt chi tiết

678 Views0 Comments

4 cơ cấu đồ gá định vị kẹp chặt chi tiết Cơ cấu kẹp nhanh sử dụng cam Cơ cấu cam Cơ cấu khuếch đại lực Cơ cấu ren Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D Giá: 500.000vnđ – Mã ...

Cấu tạo cơ cấu đầu gia công CNC

95 Views0 Comments

Cấu tạo cơ cấu đầu gia công CNC Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_3D000007

Cấu tạo và mô phỏng hoạt động cơ cấu xích hướng kính

106 Views0 Comments

Cấu tạo và mô phỏng hoạt động cơ cấu xích hướng kính https://www.youtube.com/watch?v=4s4dtIBcy_0 https://www.youtube.com/watch?v=6fSG1PcRpmQ Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D...

Cấu tạo và mô phỏng hoạt động cơ cấu ly hợp siêu việt

213 Views0 Comments

Cấu tạo và mô phỏng hoạt động cơ cấu ly hợp siêu việt https://www.youtube.com/watch?v=I3qcbTqpFpI https://www.youtube.com/watch?v=YfQU6sFsNFc Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file ...

Cấu tạo và mô phỏng hoạt động cơ cấu đĩa lỗ

92 Views0 Comments

Cấu tạo và mô phỏng hoạt động cơ cấu đĩa lỗ https://www.youtube.com/watch?v=w9EZRTFOlBc https://www.youtube.com/watch?v=UXFN92xghRA Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bả...

Cấu tạo và mô phỏng hoạt động cơ cấu phân độ

108 Views0 Comments

Cấu tạo và mô phỏng hoạt động cơ cấu phân độ https://www.youtube.com/watch?v=A5h7DT97PnM Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + n...

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết giá đỡ dao bào

83 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết giá đỡ dao bào Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên. Thuyết minh đến hết phần chế độ cắt Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_CTM000032 NHẬN XÉT CỦA ...

Gia công – Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết Thân ụ động

129 Views0 Comments

Gia công - Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết Thân ụ động Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên. Giá: 600.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_CTM000034 LỜI NÓI ĐẦU Để tiến kịp với sự phát triể...

« Prev