Cấu tạo cơ cấu đầu gia công CNC

7a 7b

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD
Giá: 300.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_3D000007
Tải đồ án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*