Cấu tạo và mô phỏng hoạt động cơ cấu đĩa lỗ

4a

 

 

4b

 

 

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động.
Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_3D000004
Tải đồ án