Cấu tạo và mô phỏng hoạt động cơ cấu phân độ

 

3a

 

3b

 

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động.
Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_3D000003
Tải đồ án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*