Cấu tạo và mô phỏng hoạt động cơ cấu xích hướng kính

6a

6b

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động.
Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_3D000006
Tải đồ án