Thiết kế đồ gá hàn vuông góc

19a 19b 19c

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động
Giá: 250.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_3D000019
Tải đồ án