Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file , xuất bản vẽ ra PDF, CAD+ nguyên lý hoạt động+ Sơ đồ nguyên công, đồ gá + THuyết minh
Giá: 900.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_CTM2022.00
Tải đồ án