Category: CÔNG NGHỆ HÀN

Sort: Date | Title Sort Ascending
View:

Thiết kế máy uốn uống bằng tay

343 Views0 Comments

Thiết kế máy uốn uống bằng tay   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động Giá: 450.000vnđ – Mã số: ...

Cấu tạo và mô phỏng hoạt động đồ gá hàn vuông góc

107 Views0 Comments

Cấu tạo và mô phỏng hoạt động đồ gá hàn vuông góc https://www.youtube.com/watch?v=5VectRtW1lY Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu ...

Cấu tạo và mô phỏng hoạt động máy cắt thép dùng kích 10 tấn

140 Views2 Comments

Cấu tạo và mô phỏng hoạt động máy cắt thép dùng kích 10 tấn Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động Giá: 600.0...

Thiết kế cầu trục 2×3 tấn

607 Views0 Comments

Thiết kế cầu trục 2x3 tấn Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000032   LỜI NÓI ĐẦU               Trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang bước vào thời kỳ ...

Thiết kế cầu trục 10 tấn

827 Views0 Comments

Thiết kế cầu trục 10 tấn Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000030 PHẦN I GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ MAÙY NAÂNG CHUYEÅN GIÔÙI THIEÄU VEÀ MAÙY NAÂNG CHUYE...

Thiết kế quy trình hàn bảo hiểm BADOSOC trước cửa oto ZACE

32 Views0 Comments

Thiết kế quy trình hàn bảo hiểm BADOSOC trước cửa oto ZACE https://www.youtube.com/watch?v=VV6Yyns0jBQ Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô p...

Mô phỏng hoạt động máy xén giấy

120 Views0 Comments

Mô phỏng hoạt động máy xén giấy https://www.youtube.com/watch?v=lBZD6CDJOXI Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, video mô phỏng.. Giá: 600.000vnđ – Mã số: d...

Mô phỏng chuyển động máy hàn tự động

121 Views2 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=0cIXtrEW32c Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, video mô phỏng.. Giá: 600.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_3D000001