Mô phỏng hoạt động máy xén giấy

2c

 

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, video mô phỏng..
Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_3D000002
Tải đồ án