Thiết kế quy trình hàn bảo hiểm BADOSOC trước cửa oto ZACE

10a 10b 10c

10d

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động
Giá: 350.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_3D000010
Tải đồ án

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*