139a 139b 139c

Khảo sát hệ thống phun xăng điện tử trên động cơ 2RZ-E.

THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Sinh viên thực hiện : Võ Anh Tuấn
Lớp : 98C4A
Giáo viên hướng dẫn: Ts. Phùng Xuân Thọ
Giáo viên duyệt : Ts. Trần Thanh Hải Tùng

1.Nội dung:
Đề tài: Khảo sát hệ thống phun xăng điện tử trên động cơ 2RZ-E.
2.Các số liệu ban đầu:

3.Nội dung phần thuyết minh và tính toán:
– Giới thiệu xe Toyota hiace lắp động cơ 2RZ-E.
– Tổng quát về hệ thống nhiên liệu động cơ xăng.
– Hệ thống phun xăng điện tử trên động cơ 2RZ-E.
– Tính toán nhiệt động cơ và phương pháp tính toán kiểm nghiệm
hệ thống nhiên liệu động cơ 2RZ-E.
– Mã chẩn đoán.
– Quy trình kiểm tra hệ thống nhiên liệu động cơ 3RZ-E.
4.Nội dung bản vẽ :
– Sự phát triển của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng 1AO.
– Kết cấu bộ chế hoà khí K129 1AO.
– Sơ đồ hệ thống phun xăng điện tử trên động cơ 2RZ-E 1AO.
– Các phương án phun xăng 1AO.
– Các phương pháp đo lượng không khí nạp 1AO.
– Các bbộ phận chính tạo thành hệ thống nhiên liệu động cơ 2RZ-E 1AO.
– Kết cấu vòi phun động cơ 2RZ-E 1AO.
– Kết cấu các cảm biến và sơ đồ đấu dây 1AO.

5. Cán bộ hướng dẫn:
Phần: Họ và tên cán bộ:

Mô tả chung: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD+ nguyên lý hoạt động+ Sơ đồ nguyên công, đồ gá 
Giá: 250.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_TKM000139
Tải đồ án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*