119a 119b 119c

 

MỤC LỤC

1. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 3
2 .TỔNG QUAN VỀ BỐ TRÍ CHUNG TRÊN Ô TÔ..
2.1. BỐ TRÍ CHUNG TRÊN XE DU LỊCH: 5
2.1.1. Sơ đồ cổ điển: 5
2.1.2. Sơ đồ dẫn động phía sau: 6
2.1.3.Sơ đồ dẫn động phía trước. 8
2.2. BỐ TRÍ CHUNG TRÊN XE VẬN TẢI: 9
2.2.1.Phương án 1: 10
2.2.2.phương án 2: 10
2.2.3.Phương án 3: 11
2.2.4.Phương án 4: 12
2.3. BỐ TRÍ CHUNG TRÊN XE KHÁCH 13
3. PHÂN TÍCH ĐÁNH SƠ ĐỒ BỐ TRÍ ĐỘNG CƠ CỦA XE LADA2101 15
3.1. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE LADA2101: 15
3.2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH BỐ TRÍ CHUNGTRÊN XE LADA2101 17
3.2.1. Ưu điểm: 18
3.2.2. Nhược điểm: 18
4. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC XE LADA 2101 18
4.1. LY HỢP:………………………………………………………………………………………………. 4.1.1. Công dụng, loại ly, hợp, yêu cầu 20
4.1.2. Đặc điểm kết cấu: 20
4.1.3. Dẫn động ly hợp: ………………………………………………………………….. .. 23 …………………………………………………………………………………………………………….
4.1.4.Ưu điểm của ly hợp lắp trên xe LADA-2101……………………………………..
4.1.5.Đặc tính kỹ thuật của ly hợp……………………………………………………………. 4.1.6.Tính toán lực mở ly hợp 24
4.1.7.Kiểm tra bền lò xo……………………………………………………………………………….
4.1.8. Kiểm tra kích thước chính của lò xo………………………………………………………….
4.1.9. tính toán kiểm nghiệm dẫn động ly hợp .
4.2.HỘP SỐ
4.2.1. Công dụng, yêu cầu
4.2.3. Đặc điểm kết cấu các chi tiết và bộ phận chính
4.2.4. Đặc tính kỹ thuật hộp số
4.2.5.tính kiểm tra thời gian đồng tốc cho tay số II
4.2.6.Tính công trượt
4.2.7. Công trượt riêng
4.3.TRUYỀN ĐỘNG CACĐĂNG VÀ KHỚP NỐI…………………………………………….
4.3.1. Công dụng và yêu cầu
4.3.2.Sơ đồ nguyên lý và đặc điểm kết cấu…………………………………………………..
4.3.3. Đặc tính kỹ thuật…………………………………………………………………………………….
4.4. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CẦU CHỦ ĐỘNG:
4.4.1. Khảo sát và phân tích kết cấu võ cầu chủ động:
4.4.2 Sơ đồ động học của truyền lực chính và vi sai:
4.4.3. Truyền lực chính:
4.4.4. Vi sai:
4.4.5. Các bán trục:
5. KIỂM TRA ĐẶC TÍNH ĐỘNG LỰC HỌC XE LADA 2101
5.1. KIỂM TRA CÔNG SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ:
5.1.1. Xác định công suất cực đại:
5.1.2. Kiểm tra đánh giá:
5.1.3.Xây dựng đường đặt tính tốc độ ngoài của động cơ………………………………………
5.1.4Lập đồ thị cân bằng công suất của động cơ
5.15. Lập đồ thị cân bằng lực kéo…………………………………………………………………….…
5.1.6. Lập đồ thị đặt tính động lực của ô tô:
5.1.7. Xác định độ dốc lớn nhất của đường mà ô tô có thể khắc phục được ở mỗi số truyền khi ô tô chuyển động ổn định:
5.1.8. Lập đồ thị gia tốc của ô tô:
5.1.9. Lập đồ thị thời gian tăng tốc của ô tô:
5.1.10. Lập đồ thị quãng đường tăng tốc:
5.2. LẬP ĐỒ THỊ ĐẶC TÍNH KINH TẾ NHIÊN LIỆU CỦA Ô TÔ:
6. KẾT LUẬN
1. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI.
Hiện nay, các ngành kỹ thuật nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức cơ bản tương đối sâu rộng, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất, sữa chữa, sử dụng và đánh giá chất lượng của xe.
Đồ án tốt nghiệp có vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư và cán bộ kỹ thuật. Mục tiêu của đồ án tốt nghiệp là tạo điều kiện cho người học nắm vững và vận dụng có hiệu quả các vấn đề đã được học.
Xe LaDa -2101 là loại xe du lịch ra đời đã lâu. Do đó việc khảo sát để phân tích đặc điểm kết cấu, kiểm nghiệm một số thông số chính của xe và đánh giá chất lượng của xe là rất cần thiết. Qua đó rút ra ưu nhược điểm để so sánh với xe du lịch hiện đại, đồng thời giúp sinh viên có được một kiến thức thực tế hơn.
Những năm qua việc khảo sát và đánh giá chất lượng của xe chưa được quan tâm nhiều. Chính vì lý do đó em nhận đề tài:

.
Nội dung của đề tài gồm các phần sau:
– Mục đích ý nghĩa của đề tài.
– Tổng quan về bố trí chung trên ô tô.
– Phân tích đánh giá sơ đồ bố trí chung của xe LaDa – 2101.
– Khảo sát đặc điểm kết kấu và đặc tính kỹ thuật hệ thống truyền lực xe LaDa – 2101.
– Kiểm tra đặc tính động lực học của xe LaDa – 2101.
– Kết luận.

 

1. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI.
Hiện nay, các ngành kỹ thuật nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức cơ bản tương đối sâu rộng, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất, sữa chữa, sử dụng và đánh giá chất lượng của xe.
Đồ án tốt nghiệp có vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư và cán bộ kỹ thuật. Mục tiêu của đồ án tốt nghiệp là tạo điều kiện cho người học nắm vững và vận dụng có hiệu quả các vấn đề đã được học.
Xe LaDa -2101 là loại xe du lịch ra đời đã lâu. Do đó việc khảo sát để phân tích đặc điểm kết cấu, kiểm nghiệm một số thông số chính của xe và đánh giá chất lượng của xe là rất cần thiết. Qua đó rút ra ưu nhược điểm để so sánh với xe du lịch hiện đại, đồng thời giúp sinh viên có được một kiến thức thực tế hơn.
Những năm qua việc khảo sát và đánh giá chất lượng của xe chưa được quan tâm nhiều. Chính vì lý do đó em nhận đề tài:KHẢO SÁT HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN XE LADA -2101.
Nội dung của đề tài gồm các phần sau:
– Mục đích ý nghĩa của đề tài.
– Tổng quan về bố trí chung trên ô tô.
– Phân tích đánh giá sơ đồ bố trí chung của xe LaDa – 2101.
– Khảo sát đặc điểm kết kấu và đặc tính kỹ thuật hệ thống truyền lực xe LaDa – 2101.
– Kiểm tra đặc tính động lực học của xe LaDa – 2101.
– Kết luận.
– Tuy nhiên do thời gian và khả năng có hạn nên việc khảo sát và phân tích không tránh những sai sót nhất định. Rất mong thầy cô chỉ dạy thêm để em cũng cố kiến thức cho công việc sau này.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt và các thầy cô trong bộ môn đã giúp đỡ em hoàn thành đồ án này.
Đà Nẵng, ngày tháng 1 năm 2003
Sinh viên thực hiện
Lê Văn Việt
2.TỔNG QUAN VỀ BỐ TRÍ CHUNG TRÊN Ô TÔ
Bố trí chung trên các loại xe khác nhau thì có đặc điểm và sơ đồ khác nhau ở những điểm sau:
– Vị trí bố trí động cơ và cầu chủ động .
– Vị trí tương đối giữa động cơ và cabin .
– Công thức bánh xe a b
Trong đó : a – Tổng số bánh xe
b – Số bánh xe chủ động
– Hệ số sử dụng chiều dài có công thức sau:

Trong đó : Lt – Chiều dài thùng chứa hàng
La – Chiều dài toàn bộ của xe
– Phân bố tải trọng lên các cầu
2.1. BỐ TRÍ CHUNG TRÊN XE DU LỊCH:
Đối với hệ thống truyền lực cơ khí có cấp, ô tô du lịch có ba sơ đồ bố trí.
2.1.1. Sơ đồ cổ điển:
Sơ đồ bố trí được trình bày trên hình 2.1

Hình 2.1. Sơ đồ cổ điển
1- Bánh xe chủ động ; 2 – Trục cacđăng ; 3 – Động cơ ; 4 – Ly hợp ; 5 – Hộp số ; 6 – Truyền lực chính + vi sai

a. Đặc điểm:
– Động cơ được bố trí phía trước.
– Cầu sau chủ động.
Sơ đồ này được dùng trên tất cả các loại ô tô. Đặc biệt là thời kỳ đầu phát triển ngành công nghiệp ô tô .
b. Ưu điểm:
– Dễ tiếp cận động cơ để bảo dưỡng và sữa chữa .
– Phân bố tải trọng tương đối đều giữa các cầu .
Theo [ 5 ] khi đầy tải, tải trọng phân bố lên cầu trước và sau khoảng (48, và chỉ khi một người lái ( 52. Tỷ lệ phân phối này đảm bảo cho ô tô quay vòng bình thường hay hơi thiếu . Do đó xe có tính ổn định về hướng cao. Tỷ lệ này đảm bảo cho xe có khả năng chuyển động tốt trên đường trơn và vượt dốc .
– Khoang hành lý có thể làm tương đối lớn do không hạn chế bởi các bánh xe
– Cách nhiệt, cách âm dễ hơn các sơ đồ khác.
– Có khả năng bố trí ghế ngồi trong vùng dao động nhỏ nhất .
c.Nhược điểm:
– Kích thước dài và chiều dài cơ sở lớn.
– Tầm quan sát của người lái bị hạn chế .
– Trọng lượng bản thân lớn hơn so với các sơ đồ khác.
– Có trục cacđăng xuyên qua sàn xe nên dễ gây rung động và làm cho sàn xe không được phẳng do phải có đường ngầm cho trục cacđăng đi qua.
2.1.2. Sơ đồ dẫn động phía sau.
a. Đặc điểm:
– Động cơ được đặt phía sau.
– Cầu sau chủ động.

Sơ đồ được trình bày trên hình 2. 2 .
Hình 2.2. Sơ đồ dẫn động phía sau.
1- Bánh xe chủ động ; 2 – Trục cacđăng ; 3- Động cơ ;
4- Ly hợp ; 5 – Hộp số; 6 – Truyền lực chính + vi sai
Với cách bố trí này thì xe có các ưu nhược điểm sau :
b. Ưu điểm :
– Do ly hợp, hộp số, truyền lực chính và vi sai có thể bố trí trong một vỏ chung, còn mô men từ vi sai truyền đến các bánh xe chủ động được thực hiện qua trục cacđăng ngắn nên kết cấu hệ thống truyền lực gọn nhẹ và kinh tế hơn .
– Tầm quan sát người lái tốt hơn .
– Dễ tiếp cận động cơ để bảo dưỡng và sửa chữa .
– Phân bố trọng lượng trên cầu sau lớn nên khả năng vượt dốc và chuyển động trên đường trơn trượt của xe tốt hơn .
– Dễ bố trí ghế ngồi, cách nhiệt và cách âm cho hành khách .
c. Nhược điểm :
– Động cơ đặt phía sau nên không bảo vệ được cho người lái khi xe va chạm hoặc đâm vào chướng ngại vật.
– Khoang hành lý đặt phía trước nên chiều ngang bị giới hạn bởi hai bánh trước .
– Theo tài liệu tham khảo[ 5 ] tỷ lệ phân bố tải trọng lên cầu trước và sau khi đầy tải khoảng (42 58 ) % nên cầu sau hơi quá tải làm xe có khuynh hướng quay vòng thừa nên kém ổn định đặc biệt là ở tốc độ cao .
– Bắt buộc phải sử dụng hệ thống treo độc lập ở cầu sau nên cơ cấu phức tạp.
– Chiều dài các bộ phận điều khiển lớn, phải có đường ngầm xuyên qua xe nên sàn xe không được bằng phẳng.
– Không thể dùng thùng xe có cửa mở phía sau .
Do các ưu nhược điểm trên nên dẫn động phía sau chỉ sử dụng cho các xe có cỡ cực nhỏ tốc độ thấp .
2.1.3. Sơ đồ dẫn động phíatrước .
Sơ đồ được trình bày trên hình 2.3

Hình.2.3. Sơ đồ dẫn động phía trước.
1- Bánh xe chủ động ; 2 – Trục cacđăng ; 3- Động cơ ;
4- Ly hợp ; 5 – Hộp số; 6 – Truyền lực chính + vi sai
a.Đặc điểm :
– Sơ đồ được trình bày trên hình 2. 3.
– Động cơ đặt phía trước .
– Cầu trước chủ động .
Đối với xe có bố trí chung theo sơ đồ này có các ưu nhược điểm sau :
b.Ưu điểm :
– Do ly hợp, hộp số, truyền lực chính và vi sai có thể bố trí trong một vỏ chung . Còn mô men từ vi sai truyền đến bánh xe chủ động được thực hiện qua các trục cacđăng ngắn nên kết cấu gọn nhẹ và kinh tế hơn .
– Khi động cơ đặt nằm ngang có thể rút ngắn được chiều dài cơ sở của xe khoảng 10% và giảm trọng lượng bản thân 8% so với sơ đồ cổ điển .
– An toàn hơn cho người lái và hành khách .
– Phân bố trọng lượng trên cầu trước và sau khi có một người lái khoảng
(60 40)%, đảm bảo cho ô tô có tính quay vòng thiếu và tính ổn định về hướng cao với tải trọng bất kỳ .
c.Nhược điểm:
– Khả năng vượt dốc kém do giảm trọng lượng bám trên cầu chủ động .
– Có khả năng mất điều khiển trên đường trơn trượt do lực kéo trên bánh chủ động lớn .
– Có khả năng hãm cứng các bánh xe sau khi phanh nếu không đặt các bộ điều chỉnh lực phanh hoặc hệ thống chống hãm cứng bánh xe .
Do các ưu nhược điểm trên, sơ đồ này thường dùng trên xe du lịch hiện đại, tốc độ cao.
2.2. BỐ TRÍ CHUNG TRÊN XE VẬN TẢI:
Đối với xe tải chỉ có một sơ đồ bố trí chung tương tự sơ đồ cổ điển, động cơ đặt phía trước, cầu sau chủ động vì có thùng chất tải phía sau, nên cầu sau chủ động để tận dụng trọng lượng bám của xe lên cầu sau . Động cơ không thể đặt phía sau được vì phía sau mang thùng tải .
Tuy vậy do sự khác nhau về :
-Vị trí tương đối giữa động cơ và cabin .
-Vị trí tương đối giữa cầu trước và cabin dẫn đến khác nhau về :
– Chiều dài.
– Khả năng tiếp cận động cơ .
– Thuận tiện lên xuống cho người lái.
– Tầm quan sát của người lái.
– Phân bố tải trọng lên các cầu .
Có bốn phương án bố trí chung khác nhau như dưới đây.
2.2.1.Phương án 1:
a.Đặc điểm:
– Động cơ đặt trên cầu trước.
– Cabin phía sau động cơ.
Sơ đồ được trình bày trên hình 2.4 .

Hình 2.4. Phương án 1
1 – Bánh xe chủ động ; 2 – Truyền lực cacđăng ; 3 – Động cơ ;
4 – Ly hợp ; 5 – Hộp số ; 6 – Truyền lực chính + vi sai
Với phương án này xe có ưu điểm sau :
b. Ưu điểm:
– Dể tiếp cận động cơ.
– Lên xuống thuận tiện.
– Phân bố tải trọng lên cầu trước khoảng (27 30 )% khi đầy tải và (50 50)% khi không tải nên chuyển động trên đường xấu rất tốt .
c.Nhược điểm:
– Chiều dài cơ sở và toàn bộ tương đối lớn .
– Tầm quan sát người lái bị hạn chế .
2.2.2. Phương án 2:
a.Đặc điểm:
– Động cơ đặt trên cầu trước
– Cabin dịch chờm lên động cơ
Sơ đồ được trình bày trên hình 2.5.
Hình 2.5. Phương án 2 .
1 – Bánh xe chủ động ; 2 – Truyền lực cacđăng ; 3 – Động cơ ;
4 – Ly hợp ; 5 – Hộp số ; 6 – Truyền lực chính + vi sai
Với sơ đồ này có các ưu nhược điểm sau :
b.Ưu điểm:
– Tầm quan sát tốt hơn phương án 1.
– Rút ngắn được chiều dài cơ sở và toàn bộ khoảng (200 400) mm do cabin chờm lên động cơ .
– Phân bố tải trọng gần như phương án 1 .
c.Nhược điểm:
– Sàn cabin nâng cao cửa xe lên xuống không thuận tiện .
– Bố trí các bàn đạp phức tạp hơn phương án 1.
– Tăng độ ồn và nóng trong khoang cabin
– Khó tiếp cận phần sau động cơ.
2.2.3.Phương án 3:
a.Đặc điểm:
– Động cơ trên cầu trước .
– Cabin trên động cơ .
Sơ đồ được trình bày trên hình 2.6.

Hình 2.6. Phương án 3 .
1 – Bánh xe chủ động ; 2 – Truyền lực cacđăng ; 3 – Động cơ ;
4 – Ly hợp ; 5 – Hộp số ; 6 – Truyền lực chính + vi sai.
Phương án này có những ưu nhược điểm sau :
b.Ưu điểm:
– Chiều dài cơ sở và toàn bộ ngắn hơn hai phương án trên khi giữ nguyên kích thước thùng xe, nên đảm bảo cho xe dễ cơ động trong địa hình chật hẹp .
– Tầm quan sát tốt hơn .
c.Nhược điểm:
– Khó tiếp cận động cơ, muốn tiếp cận động cơ phải dùng cabin lật nên làm phức tạp các cơ cấu điều khiển .
– Lên xuống khó khăn do sàn cabin cao .
– Phân bố tải trọng lên cầu trước khoảng (33 35)% khi đầy tải và lên cầu sau nhỏ hơn 50% khi không tải, nên bất lợi khi chuyển động trên đường xấu .
2.2.4.Phương án 4:
a.Đặc điểm:
– Động cơ đặt sau cầu trước .
– Cabin trước động cơ.
Sơ đồ được trình bày trên hình 2.7.

Hình 2.7. Phương án 4
1 – Bánh xe chủ động ; 2 – Truyền lực cacđăng ; 3 – Động cơ ;
4 – Ly hợp ; 5 – Hộp số ; 6 – Truyền lực chính + vi sai
Phương án này có ưu nhược điểm sau:
b.Ưu điểm:
– Tầm quan sát tốt

Mô tả chung: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD+ nguyên lý hoạt động+ Sơ đồ nguyên công, đồ gá + THuyết minh …
Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_TKM000119
Tải đồ án

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*