94a 94b

THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên học sinh: Lê Bá Quyền
Lớp: 02C1A Khoa: Cơ khí
Ngành: Chế tạo máy

1. Tên đề tài:
2. Các số liệu ban đầu:
· Tham khảo tại nhà máy Sông Thu
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
3.1 Giới thiệu các sản phẩm uốn và nhu cầu sử dụng sản phẩm ống
3.2 Tìm hiểu về công nghệ biến dạng dẻo
3.3 Các thiết bị uốn và công nghệ uốn
3.4 Thiết kế máy
· Thiết kế động học
· Tính toán động lực học
· Tính toán hệ thống thuỷ lực
· Tính toán cơ cấu máy
3.5 Vận hành bảo dưỡng an toàn
3.6 Kết luận
4. Các bản vẽ và đồ thị:
· Bản vẽ sản phẩm ống được uốn 1A0
· Bản vẽ toàn máy 3A0
· Các công đoạn của ống khi uốn 1A0
· Bản vẽ má tĩnh 1A0
· Bản vẽ hệ thống điều khiển của máy 1A0

Mục Lục
Đề mục Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương I :
GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM UỐN VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG 2
1.1.Lịch sử phát triển và hình thành của máy uốn ống. 2
1.1.1 Lịch sử phát triển của ống 2
1.1.2 Các nước sản xuất sản phẩm thép dạng ống. 2
1.1.3. Lịch sử phát triển của máy cán, uốn ống. 3
1.2. Giới thiệu về các sản phẩm của máy uốn ống. 3
1.2.1. Sản phẩm dùng trong công nghiệp. 3
1.2.2. Sản phẩm dùng trong sinh hoạt 3
1.3. Các thông số phôi ống 5
1.3.1. Ống thép đen 5
1.3.2 Ống mạ kẽm 6
1.4. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm ống uốn 7
Chương II:
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG KIM LOẠI 8
2.1. Lý thuyết quá trình biến dạng dẻo của kim loại 8
2.1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính dẻo và biến dạng của kim loại 9
2.1.2. Trạng thái ứng suất và các phương trình dẻo 11
2.1.3.Biến dạng dẻo kim loại trong trạng thái nguội 13
2.1.4 Biến dạng dẻo và phá hủy 14
2.2. Khái niệm uốn 14
2.2.1. Định nghĩa 14
2.2.2. Quá trình uốn 14
2.2.3. Tính đàn hồi khi uốn 15
2.2.3. Công thức tính lực uốn 17
Chương III:
CÁC THIẾT BỊ UỐN VÀCÔNG NGHỆ UỐN 18
3.1. Các phương pháp uốn ống 18
3.1.1. Uốn kiểu ép đùn vào ống 18
3.1.2. Uốn kiểu kéo và quay 18
3.1.3. Uốn kiểu có chày uốn 19
3.1.4. Uốn bằng các trục lăn 20
Chương IV:
THIẾT KẾ MÁY UỐN ỐNG CỠ LỚN
A. PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MÁY 21
4.1. Phân tích các phương án 21
4.1.1. Phân tích các yêu cầu của quá trình uốn 21
4.1.2. Lựa chọn các kết cấu máy hợp lí 21
4.1.3 Các bộ phận của máy uốn ống 25
B. TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC 26
4.2. Tính lực cần thiết để uốn cong ống 26
4.2.1. Sơ đồ nguyên lí của máy uốn ống 26
4.2.2. Nguyên lí hoạt động của máy uốn ống 27
4.2.3. Tính toán lực uốn cong ống 27
Chương V:
TÍNH TOÁN CÁC PHẦN TỬ THỦY LỰC 34
5.1. Tính đường kính piston kéo má động 35
5.2. Tính công suất bơm dầu và công suất động cơ điện 36
5.2.1. Tính toán các tổn thất áp suất trong hệ thống 36
5.2.2. Tính và chọn các thông số của bơm 38
5.2.3 Tính chọn các phần tử thủy lực khác. 40
5.2.4. Giới thiệu các phần tử thủy lực trong máy 42
5.2.5. Tính toán ống dẫn dầu: 52
5.2.6. Tính toán thiết kế bể chứa dầu 53
Chương VI:
TÍNH TOÁN SỨC BỀN MỘT SỐ CHI TIẾT MÁY 56
6.1. Thiết kế bộ truyền xích 56
6.1.1. Chọn loại xích 56
6.1.2. Định số răng đĩa xích 56
6.1.3. Định bước xích 56
6.1.4. Tính đường kính vòng chia của đĩa xích 57
6.1.5. Tính chiều dài xích và số mắt xích 57
6.1.6. Tính lực tác dung lên trục 58
6.2. Thiết kế trục 59
6.2.1. Tính gần đúng trục 58
6.2.2. Tính chính xác trục 59
6.2.3. Tính then 61
6.2.4. Thiết kế gối đỡ trục 62
Chương VII:
QUI ĐỊNH VẬN HÀNH, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, BÔI TRƠN VÀ BẢO DƯỠNG MÁY 64
7.1.An toàn lao động khi sử dụng máy 64
7.1.1.Đối với người sử dụng 64
7.1.2. Đối với máy 64
7.2.Hướng dẫn sử dụng 64
7.3. Bôi trơn máy 65
7.4. Bảo dưỡng máy 65
KẾT LUẬN 66

 

Chương I :
GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM UỐN VÀ
NHU CẦU SỬ DỤNG

1.1. Lịch sử phát triển và hình thành của máy uốn ống.
1.1.1. Lịch sử phát triển của ống
Lịch sử của việc sản xuất ống được bắt đầu từ việc sử dụng những khúc gỗ rỗng để cung cấp nước cho các thành phố thời trung cổ. Việc sử dụng những ống gang ở Anh và Pháp trở nên phổ biến vào đầu thế kỉ XIX
Những ống thép đúc đầu tiên được tìm thấy ở Philadenphia vào năm 1817 và ở New York vào năm 1832. Sự phân phối khí cho các đèn khí đảo được tìm thấy đầu tiên ở Anh, người ta đã sử dụng thép tấm cuộn qua con xúc xắc tạo thành ống và hàn mép lại với nhau.
Vào năm 1887 đường ống đầu tiên được làm từ thép Bethkhem ở Mỹ. Ống thép có đường hàn đã được sản xuất thử vào giữa thế kỉ 19 bằng nhiều phương tiện khác nhau; quy trình Mannesmanm đã được phát triển ở Đức vào năm 1815 và hoạt động có hiệu quả thương mại ở Anh vào năm 1887.
Ống thép không hàn được sản xuất lần đầu tiên thành công ở Mỹ vào năm 1895.
Vào đầu thế kỉ 20 ống thép không hàn đã được chấp nhận rộng rãi khi cuộc cách mạng công nghiệp được tiến hành với ngành ô tô, nghành tái lọc dầu, hệ thống các ống dẫn, các giếng dầu, các lò hơi phát điện kiểu cổ.
Sự phát triển của các phương pháp sản xuất ống, cùng với sự phát triển của ngành thép đã tạo ra được những sản phẩm có khả năng chịu được những điều kiện đòi của môi trường như là: nhiệt độ, hóa chất, áp suất và các áp dụng chịu áp lực và dải nhiệt thay đổi. Ống thép đã được sử dụng một cách tin cậy trong các ngành công nghiệp quan trọng; các đường ống từ Alaskan đến các nhà máy điện nguyên tử.
1.1.2. Các nước sản xuất sản phẩm thép dạng ống
Vào năm 1886, ba nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm thép dạng ống là Liên Xô (20 triệu tấn). Cộng đồng kinh tế Châu Âu (13,1 triệu tấn) và Nhật Bản (10,5 triệu tấn).
Việc sản xuất các sản phẩm thép dạng ống sẽ duy trì được ở mức độ trên là phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố kinh tế của thế giới như là nghành khai thác dầu, xây lắp các nhà máy điện, công nghiệp sản xuất ôtô. Ví dụ như, ở những vùng kinh tế có giá dầu thấp do vậy ít có nhu cầu khoan thêm các giếng dầu. Kết quả là nhu cầu sản xuất ống thép cho nghành khoan giếng dầu sẽ giảm xuống.
Một ví dụ tương tự là sản xuất ống thép trong các ngành công nghiệp. Tổng sản lượng trên toàn thế giới là sự tổng hợp các ảnh hưởng từ các khu vực kinh tế địa phương ở từng nước trên toàn thế giới.
1.1.3. Lịch sử phát triển của máy cán, uốn ống.
Từ xưa con người đã biết sử dụng những vật thể tròn xoay bằng đá hoặc bằng gỗ để nghiền bột làm bánh, nghiền mía làm đường, ép các loại dầu lạc, hướng dương… Những vật thể tròn xoay này dần được thay thế bằng nhôm, thép, đồng thau và từ việc cán bằng tay được thay thế bằng các trục cán để dễ dàng tháo lắp trên các máy có gá trục cán, thế là từ đó các máy cán ra đời, qua thời gian phát triển thì nó ngày càng được hoàn thiện dần ví dụ như ban đầu các trục cán còn dẫn động bằng sức người, nhưng khi sản xuất đòi hỏi năng xuất cao hơn thì máy ngày càng to hơn thì con người không thể dẫn động được các trục cán này thì ta lại dẫn động bằng sức trâu, bò, ngựa… Vì vậy ngày nay người ta vẫn dùng công xuất động cơ là mã lực (sức ngựa).
Năm 1771 máy hơi nước ra đời lúc này máy cán nói chung được chuyển sang dùng động cơ hơi nước. Năm 1864 chiếc máy cán 3 trục đầu tiên được ra đời vì vậy sản phẩm cán, uốn được phong phú hơn trước có cả thép tấm, thép hình, đồng tấm, đồng dây. Do kỹ thuật ngày càng phát triển, do nhu cầu vật liệu thép tấm phục vụ cho công nghiệp đóng tàu, chế tạo xe lửa, ngành công nghiệp nhẹ…mà chiếc máy cán 4 trục đầu tiên ra đời vào năm 1870. Sau đó là chiếc máy cán 6 trục,12 trục, 20 trục và dựa trên nguyên lý của máy cán thì máy uốn được ra đời trong các loại máy này có máy uốn ống.
Từ khi điện ra đời thì máy cán được dẫn động bằng động cơ điện, đến nay có những máy cán có công suất động cơ điện lên đến 7800 (KW).
Ngày nay do sự hoàn thiện và tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật cho nên các máy cán được điều khiển hoàn toàn tự động hoặc bán tự động làm việc theo chương trình điều khiển.
1.2. Giới thiệu về các sản phẩm của máy uốn ống.
1.2.1. Sản phẩm dùng trong công nghiệp.
Trong sản xuất hiện nay các sản phẩm ống được ứng dụng rất rộng rãi dùng để dẫn nhiên liệu phục vụ sản xuất như dẫn dầu,dẫn khí…được ứng dụng trong rất nhiều ngành như đóng tàu, sản xuất sữa, sản xuất bia…
Trong nghành giao thông vận tải hiện nay thì ngành vận tải đường ống cũng đóng vai trò rất quan trọng dẫn dầu, dẫn khí, dẫn khoáng sản…góp phần tiết kiệm chi phí trong vận chuyển và sản xuất.
1.2.2. Sản phẩm dùng trong sinh hoạt
Trong sinh hoạt sản phẩm ống cũng được ứng dụng rộng rãi nhưng đòi hỏi tính thẩm mỹ cao nên chủ yếu dùng vật liệu inox. Các sản phẩm như: lan can, bàn ghế…

Mô tả chung: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD+ nguyên lý hoạt động+ Sơ đồ nguyên công, đồ gá + THuyết minh …
Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_TKM000094
Tải đồ án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*