Nghiên cứu công nghệ dảo chiều và tạo mẫu nhanh để thiết kế và gia công mô hình chi tiết cánh quạt gió

8

88

888

Đồ án gồm 1 file word + 1 file ppoint + các bản vẽ 3D
Giá: 1.000.000đ – Mã số: doantotnghiep.me000008
Thanh toán

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đặc biệt là khoa học máy tính đã làm thay đổi căn bản mọi mặt của đời sống xã hội.Từ giữa thế kỷ 20, khi công nghệ máy tính được đưa vào áp dụng trong sản xuất đã góp phần tự động hóa sản xuất, giải phóng sức lao động cho con người, tăng năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Theo đó là sự ra đời của phương thức sản xuất có sự trợ giúp của máy tính và các máy công cụ được tích hợp bộ điều khiển số.

Ở Việt Nam, ngoài việc công nghệ CAD /CAM đã và đang được phát triển, ứng dụng rộng rãi trong các xí nghiệp, nhà máy. Thì vài năm trở lại đây công nghệ tạo mẫu nhanh (RPM) bước đầu đã được nghiên cứu và ứng dụng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm công nghệ cao. Công nghệ tạo mẫu nhanh (RPM) là tổ hợp của CAD, kỹ thuật thiết kế ngược RE (Reverse Engineering), tạo mẫu nhanh RP (Rapid Prototyoing) và kỹ thuật chế tạo nhanh RT(Rapid Tooling) mà RP là kỹ thuật chủ chốt.

Đồ án “Nghiên cứu công nghệ thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh” sẽ tập chung vào nghiên cứu nắm bắt qui trình công nghệ thiết kế ngược và ứng dụng vào quá trình tạo mẫu nhanh, để bắt kịp sự phát triển của công nghệ.

Trong quá trình làm đồ án này mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng do hạn chế về kiến thức và thiết bị nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý, bổ xung, đóng góp ý kiến của thầy cô và bạn đọc để đồ án hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn PGS TS Trần Vĩnh Hưng đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo, tạo điều kiện trong suốt thời gian qua để em có thể hoàn thành đồ án này.

Mục Lục

 

Trang

LỜI NÓI ĐẦU.. 1

PHẦN I: CÔNG NGHỆ ĐẢO CHIỀU VÀ TẠO MẪU NHANH.. 7

CHƯƠNG  I: CÔNG NGHỆ ĐẢO CHIỀU ( CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ NGƯỢC ). 7

1.1.     Khái Niệm.. 7

1.1.2. Ưu nhược điểm của công nghệ thiết kế ngược. 10

1.2. Quy trình công nghệ thiết kế ngược. 10

1.3. Quy trình mô hình hóa mẫu sản phẩm đã có sẵn theo công nghệ thiết kế ngược. 12

1.3.1. Giai đoạn số hóa sản phẩm.. 12

1.3.2. Giai đoạn sử lý số liệu dữ hóa. 13

1.3.3. Thiết kế lại trên cơ sở dữ liệu số hóa. 13

1.3.4. Tạo mẫu, gia công chi tiết 14

1.4. Phương pháp và thiết bị số hóa trong công nghệ thiết kế ngược. 14

1.4.1. Phương pháp đo tiếp xúc. 15

1.4.2. Phương pháp đo không tiếp xúc. 16

CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TẠO MẪU NHANH.. 23

2.1. Giới thiệu kỹ thuật tạo mẫu nhanh. 23

2.1.1. Ưu nhược điểm của công nghệ tạo mẫu nhanh. 24

2.1.2 Quá trình phát triển của công nghệ tạo mẫu nhanh. 24

2.2. Các bước công nghệ trong tạo mẫu nhanh. 26

2.2.1. Mô hình hoá CAD.. 26

2.2.2. Xuất sang dạng file.STL.. 26

2.2.3. Tạo các chân đỡ sản phẩm.. 27

2.2.4. Cắt lát 27

2.2.5. Chế tạo. 27

2.2.6. Loại bỏ vật liệu thừa, hoàn thiện và làm sạch vật thể chế tạo. 28

2.2.7. Xử lý sau chế tạo. 28

2.2.8. Hoàn thiện chi tiết 28

2.3. Các công nghệ tạo mẫu nhanh. 28

2.3.1. Các công nghệ tạo mẫu nhanh sử dụng vật liệu ở dạng lỏng. 29

2.3.2. Các công nghệ tạo mẫu nhanh sử dụng vật liệu ở dạng bột 29

2.3.3. Các công nghệ tạo mẫu nhanh sử dụng vật liệu ở dạng tấm.. 30

2.4. Dữ liệu đầu vào trong công nghệ tạo mẫu nhanh. 30

2.5. Ứng dụng của công nghệ tạo mẫu nhanh. 31

2.5.1. Đúc khuôn vỏ mỏng. 31

2.5.2. Chế tạo dụng cụ. 31

2.5.3. Tạo mẫu nhanh trong chế tạo sản xuất 31

2.5.4. Ứng dụng tạo mẫu nhanh trong y học. 31

CHƯƠNG III: MỘT SỐ CÔNG NGHỆ TẠO MẪU NHANH ĐIỂN HÌNH.. 33

3.1. Công nghệ tạo mẫu nhanh SLA.. 33

3.1.1  hệ thống thiết bị tạo hình lập thể 3D: 35

3.1.2. Một số ưu, nhược điểm của phương pháp SLA. 37

3.2. Công nghệ tạo mẫu nhanh SLS. 38

3.2.1. Nguyên lý làm việc: 38

3.2.2. Quá trình tạo mẫu : 39

3.2.3.  Một số ưu, nhược điểm của phương pháp SLS. 40

3.3. Công nghệ tạo mẫu nhanh LOM… 42

3.3.1.Nguyên lý làm việc. 42

3.3.2. Một số đặc điểm kỹ thuật của LOM: 43

3.3.3. Một số ưu nhược điểm của phương pháp LOM. 45

3.4. Công nghệ tạo mẫu nhanh SGC.. 46

3.4.1. Nguyên lý làm việc: 46

3.4.2. Các lĩnh vực ứng của phương pháp SGC: 47

3.4.3. Một số ưu nhược điểm của phương pháp SGC. 48

3.5. Tạo mẫu nhanh bằng công nghệ in 3 chiều. 49

3.5.1. Nguyên lý làm việc. 50

3.5.2 Một số ưu nhược điểm của công nghệ in 3D. 52

PHẦN II:THIẾT KẾ CHẾ TẠO SẢN PHẨM… 56

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ NGƯỢC THIẾT KẾ LẠI MỘT CHI TIẾT   56

4.1 Lựa chọn chi tiết và thiết bị 56

4.2. Số hóa sản phẩm bằng máy quét 3D ATOS I 57

4.2.1. Thiết bị số hóa ATOS I 57

4.2.2. Sử dụng phần mềm ATOS -V6.2.0.3. 59

4.3. Ứng dụng phần mềm Rapid Form XO Redesign (XOR) thiết kế lại mô hình CAD trên cơ sở dữ liệu số hóa. 63

4.3.1. Giới thiệu về phần mềm XOR.. 63

4.3.2. Các chế độ làm việc của Rapid form XOR.. 67

4.3.3. Quá trình sử dụng phần mềm XOR trong xử lý dữ liệu scan, xây dựng mô hình CAD cho chi tiết mẫu quét 68

4.3.3.1. Xử lý lưới dữ liệu (Mesh Editing). 68

4.3.3.2. Phân mảng vùng dữ liệu (Region Group). 70

4.3.3.3. Xây dựng hoàn chỉnh mô hình CAD.. 70

4.3.3.4. Xuất file CAD cho các phần mềm CAD CAM khác. 80

4.4. Một vài mô hình CAD được thiết kế lại từ dữ liệu số hóa. 82

CHƯƠNG V: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẠO MẪU NHANH ĐỂ CHẾ TẠO MỘT SỐ SẢN PHẨM TRÊN MÁY TẠO MẪU SPECTRUM Z510. 82

5.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của máy. 83

5.1.1. Thông số kỹ thuật của máy Z510. 83

5.1.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy Spectrum Z510. 84

5.1.3.Ứng dụng thiết kế ngược để tạo mẫu cánh quạt 86

5.2. Tạo mẫu một số sản phẩm.. 88

5.3. Một vài sản phẩm được in trên máy Spectrun Z510 ( Z – Zcorp ). 92

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 95