Nghiên cứu modul Art trong Mastercam để thiết kế và gia công phù điêu, hoa văn

5

50

Đồ án gồm 1 file word + 1 file ppoint
Giá: 1.000.000đ – Mã số: doantotnghiep.me000005
Thanh toán

LỜI NÓI ĐẦU

Những năm gần đây việc ứng dụng công nghệ CAD/CAM trong thiết kế, chế tạo các sản phẩm công nghệ ngày càng phổ biến ở Việt Nam. CAD (Computer Aided Design) là máy tính trợ giúp thiết kế, CAM (Computer Aided Manufacturing) là máy tính trợ giúp chế tạo. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, CAD/CAM đã được ứng dụng nhanh chóng công nghệ, vì nó là công cụ giúp các nhà thiết kế và chế tạo sản phẩm có hiệu quả để tăng năng suất lao động, giảm cường độ lao động, tự động hóa quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
Hiện nay với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, hệ thống CAD/CAM tích hợp được phát triển rất nhanh chóng. Nó đã tạo nên sự liên thông từ quá trình thiết kế cho đến chế tạo trong lĩnh vực cơ khí. Xu thế hiện nay các nhà kỹ thuật phát triển chủ yếu là hệ thống CAD/CAM tích hợp. Những phần mềm CAD/CAM tích hợp đang sử dụng phổ biến hiện nay như: Mastercam, Edgecam, Solidcam, Delcam, Surfcam, Vercut, Topmold, Cimatron, Catia/Auto NC, Pro/Engenieer, Hypercam, v.v…
Nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về ngành học, nhà trường và bộ môn đã tạo điều kiện cho em tiếp cận qua đề tài “Nghiên cứu modul Art trong Mastercam để thiết kế và gia công phù điêu, hoa văn

Do thời gian và trình độ còn hạn chế nên trong bản đồ án của em còn nhiều thiếu xót, em rất mong nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo của các thầy cô trong bộ môn để đồ án của em hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU.. 1

PHẦN I 2

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ART. 2

1.1 MASTERCAM ART LÀ GÌ?. 2

1.2 Yêu cầu về phần cứng của hệ thống: 3

1.3 Khả năng của Art Mastercam : 4

1.4  kỹ năng cần thiết cho Mastercam  Art?. 4

1.5 Các thanh công cụ trong Mastercam Art 4

1.5.1 Art model 5

1.5.2 Art base surface (ABS) ( Bề mặt cơ sở) 5

1.5.3 Art surface operation ( Bề mặt làm việc) 5

1.5.4 Art Manager 7

1.5.5 Resolution ( Độ phân giải) 8

1.5.6 Quá trình xử lý Mastercam Art 9

1.5.7 Nhập một file. 10

1.5.8 Lập trình gia công. 11

1.5.9 Mô phỏng quá trình trên máy tính. 11

1.5.10 Xuất file NC ra các máy gia công. 12

1.5.11 Art 2D đến bề mặt 3D.. 13

PHẦN II 14

THIẾT KẾ PHÙ ĐIÊU, HOA VĂN VỚI MASTERCAM ART. 14

2.1 KHỞI ĐỘNG.. 14

2.2 QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ. 15

2.2.1 MỞ MỘT FILE. 15

2.2 TẠO BỀ MẶT CƠ SỞ (Art Base Surface) (ABS) 17

2.3 TẠO BỀ MẶT LÀM VIỆC.. 19

2.4 TẠO CÁC ĐƯỜNG BAO NỔI. 20

2.5 TÙY CHỌN CÁC GÓC NHÌN.. 23

2.5.1 THAY ĐỔI GÓC NHÌN.. 23

2.5.2 THAY ĐỔI MẶT PHẲNG HIỂN THỊ 25

2.5.4 TẠO NHIỀU CÁC BỀ MẶT. 28

2.5.4.1 Tạo bề mặt các chữ cái và số trong một lựa chọn. 28

2.5.4.2 TẠO CÁC BỀ MẶT LÕM (SUBTRACTED (SUB) SURFACE) 33

2.5.5 QUÉT CÁC BỀ MẶT (swept surfaces) 36

PHẦN III 41

LẬP TRÌNH GIA CÔNG VÀ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH GIA CÔNG VỚI MASTERCAM ART. 41

3.1 MỞ MỘT FILE ĐÃ LƯU.. 41

3.2 CHỌN KIỂU MÁY GIA CÔNG.. 42

3.2.2 CHỌN LẠI MÁY.. 47

3.3 CÀI ĐẶT THÔNG SỐ CHO PHÔI. 48

3.3.1 STOCK SETUP. 48

3.3.2 LEVEL. 52

3.3.3 LẬP TRÌNH GIA CÔNG.. 54

3.3.3.1 Tạo Toolpath. 54

3.3.3.2 THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ.. 56

3.3.3.3 GIỚI HẠN CÁC ĐƯỜNG BIÊN.. 58

3.3.3.3 THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ TOOLPATH.. 59

3.3.3.4 THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ NÂNG CAO.. 60

3.3.3.6 THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ BỘ LỌC.. 61

3.3.3.7 XEM THỬ CÁC ĐƯỜNG CHẠY DAO. 62

3.3.4.TẠO ĐƯỜNG CHẠY DAO THEO CONTOUR.. 63

3.3.4.1 Chọn contour toolpath. 63

3.3.4.2 THIẾT LẬP THÔNG SỐ VỀ CHẾ ĐỘ CẮT. 65

3.3.4.3      CHIỂU SÂU CẮT. 67

3.3.5 MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH GIA CÔNG (VERIFY) 68

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*