Thiết kế, chế tạo khuôn chi tiết chặn trong máy in ( chi tiết số 4 )

7

77

Đồ án gồm 1 file word + 1 file ppoint
Giá: 1.000.000đ – Mã số: doantotnghiep.me000007
Thanh toán

MỤC LỤC

PHẦN I.

THUYẾT MINH

  1. A.    LÝ THUYẾT TỔNG QUAN

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CHẤT DẺO.

1.1. KHÁI NIỆM CHẤT DẺO………………………………………………………………………………….. 9

1.2. PHÂN LOẠI CHẤT DẺO………………………………………………………………………………….. 9

1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CHẤT DẺO………………………………………………… 11

1.3.1.    Phản ứng trùng hợp……………………………………………………………………………… 11

1.3.2.    Phản ứng trùng phối…………………………………………………………………………….. 12

1.3.3.    Phản ứng trùng ngưng………………………………………………………………………….. 12

1.3.4.    Đồng trùng hợp và các hỗn hợp Polymer……………………………………………………… 12

1.4.  ĐẶC TÍNH CHUNG CỦA POLIMER……………………………………………………………….. 13

1.5. ỨNG SỬ VẬT LÝ CỦA CHẤT DẺO………………………………………………………………… 13

1.5.1.    Trạng thái vật lý của chất dẻo nhiệt dẻo nhiệt vô định hình………………… 16

1.5.2.    Trạng thái vật lý của chất dẻo nhiệt tinh thể………………………………………… 17

1.5.3.    Trạng thái vật lý của chất dẻo nhiệt rắn………………………………………………. 18

1.6.  CÁC ĐẶC TRƯNG GIA CÔNG CỦA CHẤT DẺO…………………………………………… 19

1.6.1.    Phân tử lượng và độ trùng hợp…………………………………………………………….. 19

1.6.2.    Tỷ trọng và hệ số lèn chặt……………………………………………………………………. 19

1.6.3.    Đặc trưng chảy…………………………………………………………………………………….. 20

1.6.3.1. Đặc trưng chảy của các chất dẻo nhiệt dẻo………………………………….. 20

1.6.3.2. Đặc trưng chảy của các chất dẻo nhiệt rắn………………………………….. 20

1.7 . CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHẤT DẺO……………………………………………………………….. 21

1.7.1. Độ bền đứt……………………………………………………………………………………………. 22

1.7.2. Độ dãn dài do đứt…………………………………………………………………………………. 22

1.7.3. Độ bền nén…………………………………………………………………………………………… 22

1.7.4. Độ bền uốn…………………………………………………………………………………………… 22

1.7.5. Độ dai va đập……………………………………………………………………………………….. 23

1.7.6. Mô đun đàn hồi……………………………………………………………………………………. 23

1.7.7. Độ cứng………………………………………………………………………………………………… 23

1.7.8. Các tính chất  phụ thuộc thời gian………………………………………………………… 24

1.7.9. Các tính chất nhiệt học…………………………………………………………………………. 24

1.7.9.1. Độ bền nhiệt……………………………………………………………………………… 24

1.7.9.2. Độ bền lạnh………………………………………………………………………………. 24

1.7.9.3. Độ dãn nở nhiệt………………………………………………………………………… 25

1.7.9.4. Khả năng dẫn nhiệt…………………………………………………………………… 25

1.7.9.5. Nhiệt dung………………………………………………………………………………… 25

1.7.10. Độ bền hóa học………………………………………………………………………………….. 25

1.7.11. Các tính chất lão hóa………………………………………………………………………….. 26

1.8. NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI CHẤT DẺO…………………………………………………………. 26

1.9. NHIỆT ĐỘ GIA CÔNG CỦA MỘT SỐ CHẤT DẺO………………………………………….. 27

1.10. ĐỘ CO CỦA MỘT SỐ CHẤT DẺO………………………………………………………………… 29

1.11. ĐẶC ĐIỂM,ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ NHỰA NHIỆT DẺO………………………… 30

1.11.1. Nhựa Polyetylen (PE)…………………………………………………………………………. 30

1.11.2. Nhựa Polystyrem (PS)………………………………………………………………………… 31

1.11.3. Nhựa Polypropylen (PP)…………………………………………………………………….. 32

1.11.4. Nhựa Poly VinilClorid (PVC)…………………………………………………………….. 33

1.11.5. Nhựa Poly Amid (PA)…………………………………………………………………………. 34

1.11.6. Nhựa Poly MetylMataAcrilat ( PMMA- thủy tinh hữu cơ)………………….. 36

1.11.7. Nhựa Poly Cacbonat ( PC vô định hình)…………………………………………….. 36

1.11.8. Nhựa Ftaroplast (Teflon)……………………………………………………………………. 37

1.11.9. Nhựa ABS ( Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)…………………………………… 37

 

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ĐÚC ÁP LỰC

2.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ ĐÚC ÁP LỰC……………………………………. 39

2.2. MÁY ĐÚC ÁP LỰC…………………………………………………………………………………………. 41

2.2.1. Cấu tạo chung của máy đúc áp lực……………………………………………………….. 41

2.2.1.1. Cụm hóa dẻo và tạo áp lực cho vật liệu…………………………………….. 41

2.2.1.2. Cụm kẹp khuôn và khuôn…………………………………………………………. 46

2.2.1.3. Cụm tạo chuyển động và điều khiển chuyển động……………………. 49

2.2.1.4. Những thiết bị bổ trợ khác………………………………………………………… 50

2.2.2. Thông số kỹ thuật của máy đúc áp lực………………………………………………….. 50

2.2.2.1. Thể tích phun……………………………………………………………………………. 50

2.2.2.2. Tốc độ phun……………………………………………………………………………… 50

2.2.2.3. Áp lực đúc………………………………………………………………………………… 51

2.2.2.4. Diện tích đúc…………………………………………………………………………….. 52

2.2.2.5. Bàn kẹp…………………………………………………………………………………….. 53

2.2.2.6. Lực kẹp khuôn………………………………………………………………………….. 55

2.2.2.7. Khoảng cách giữa các bàn kẹp và hành trình của bàn di động…… 56

2.2.3. Phân loại máy đúc áp lực……………………………………………………………………… 59

2.2.4. Thông số kỹ thuật của một số máy đúc áp lực………………………………………. 59

2.3. QUÁ TRÌNH DẺO HÓA VẬT LIỆU CHẤT DẺO………………………………………………. 62

2.4. QUÁ TRÌNH TẠO HÌNH SẢN PHẨM TRONG KHUÔN………………………………….. 64

2.5. CHU TRÌNH ĐÚC PHUN…………………………………………………………………………………. 68

2.6. ĐIỀU CHỈNH CÔNG NGHỆ KHI SẢN PHẨM BỊ KHUYẾT TẬT……………………… 69

 

CHƯƠNG III. KHUÔN ĐÚC ÁP LỰC GIA CÔNG SẢN PHẨM CHẤT DẺO

3.1. KHÁI NIỆM KHUÔN ĐÚC ÁP LỰC………………………………………………………………… 71

3.2. CẤU TẠO CỦA KHUÔN ĐÚC ÁP LỰC…………………………………………………………… 71

3.3. CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN CỦA KHUÔN ĐÚC ÁP LỰC……………………………. 72

3.4. YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI KHUÔN ĐÚC ÁP LỰC…………………………………. 73

3.5. CƠ SỞ DỮ LIỆU CẦN THIẾT KHI THIẾT KẾ KHUÔN ĐÚC ÁP LỰC ……………. 73

3.6. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI KHUÔN PHỔ BIẾN…………………………………………….. 74

3.6.1. Khuôn hai tấm……………………………………………………………………………………… 74

3.6.2. Khuôn ba tấm……………………………………………………………………………………….. 75

3.6.3. Khuôn có kênh nhựa dẫn nóng…………………………………………………………….. 76

3.6.4. Khuôn nhiều tầng…………………………………………………………………………………. 77

3.6.5. Khuôn có chốt tháo ngang……………………………………………………………………. 77

3.7. CÁC HỆ THỐNG CỦA KHUÔN………………………………………………………………………. 78

3.7.1. Hệ thống đẩy………………………………………………………………………………………… 78

3.7.1.1. Đẩy sản phẩm bằng chốt đẩy…………………………………………………….. 79

3.7.1.2. Đẩy sản phẩm bẳng lưỡi đẩy……………………………………………………… 81

3.7.1.3. Đẩy sản phẩm bẳng ống đẩy……………………………………………………… 81

3.7.1.4. Đẩy sản phẩm bằng tấm đẩy……………………………………………………… 82

3.7.1.5. Đẩy bằng khí nén………………………………………………………………………. 82

3.7.1.6. Sự đẩy cuống phun- kênh nhựa…………………………………………………. 83

3.7.2. Hệ thống hồi vị…………………………………………………………………………………….. 84

3.7.3. Hệ thống cấp nhựa……………………………………………………………………………….. 84

3.7.3.1. Cuống phun………………………………………………………………………………. 86

3.7.3.2. Kênh nhựa………………………………………………………………………………… 87

3.7.3.3 Miệng phun……………………………………………………………………………….. 91

3.7.4. Hệ thống cấp nhựa và thoát khí……………………………………………………. 93

3.7.5. Hệ thống làm nguội khuôn……………………………………………………………………. 93

3.7.5.1. Vị trí của bộ phận làm nguội…………………………………………………….. 95

3.7.5.2. Làm nguội tấm khuôn……………………………………………………………….. 96

3.7.5.3. Làm nguội tấm lòng khuôn……………………………………………………….. 97

3.7.5.4. Làm nguội lõi……………………………………………………………………………. 98

3.7.5.5. Làm nguội chốt…………………………………………………………………………. 99

3.7.5.6. Kiểm tra sự làm nguội……………………………………………………………….. 99

3.7.5.6. Nối bộ phận làm nguội của khuôn với máy đúc áp lực……………… 100

3.7.6. Lõi trượt ngang của khuôn……………………………………………………………………. 100

3.7.7. Các bộ phận định vị……………………………………………………………………………… 101

3.7.8. Miếng ghép…………………………………………………………………………………………… 101

3.7.9. Rãnh thoát khí……………………………………………………………………………………… 101

3.8. VẬT LIỆU LÀM KHUÔN………………………………………………………………………………… 102

3.8.1. Những lưu ý  khi chọn vật liệu làm khuôn……………………………………………. 102

3.8.2. Đặc tính ứng dụng của một số loại thép dùng trong chế tao khuôn……….. 103

3.9. YÊU CẦU CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI KHUÔN ĐÚC ÁP LỰC………………………………. 104

3.10. TRÌNH TỰ THIẾT KẾ KHUÔN……………………………………………………………………… 105

3.11. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG LÒNG KHUÔN VÀ LÕI KHUÔN…………….. 106

3.11.1. Gia công trên các máy công cụ truyền thống………………………………………. 107

3.11.2. Gia công trên các máy CNC……………………………………………………………….. 107

3.11.3. Gia công trên máy xung điện cực……………………………………………………….. 107

3.11.4. Gia công trên máy cắt dây………………………………………………………………….. 108

3.11.5. Gia công bằng phương pháp đúc………………………………………………………… 108

3.11.6. Phương pháp gia công cuối lắp ráp và dụng cụ…………………………………… 108

3.11.6.1. Cơ bản của thao tác đánh bóng……………………………………………….. 108

3.11.6.2. Cơ bản về thao tác lắp ráp………………………………………………………. 109

3.11.6.3. Cơ bản về thao tác thử khuôn………………………………………………….. 110

3.12. LẮP ĐẶT,VẬN HÀNH VÀ LƯU GIỮ KHUÔN……………………………………………… 110

3.12.1. Lắp đặt khuôn…………………………………………………………………………………….. 110

3.12.2. Vận hành khuôn…………………………………………………………………………………. 111

3.12.3. Lưu giữ, bảo quản khuôn……………………………………………………………………. 112


B. THIẾT KẾ VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG KHUÔN

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO THIẾT KẾ VÀ LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ.

1.1.      NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ KHUÔN……………………………………………………………….. 114

1.2.      CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KHUÔN………………………………………………………………….. 116

CHƯƠNG II. THIẾT KẾ KHUÔN CHO SẢN PHẨM.

2.1.      DỰNG LẠI MÔ HÌNH 3D CHI TIẾT TỪ SẢN PHẨM MẪU…………………………… 118

2.2.      PHÂN TÍCH CHI TIẾT……………………………………………………………………………………. 118

2.2.1.     Các thông số công nghệ của vật liệu làm chi tiết……………………………………. 118

2.2.2.     Điều kiện làm việc và yêu cầu kỹ thuật của chi tiết………………………………. 119

2.3.           THIẾT KẾ KHUÔN CHO SẢN PHẨM…………………………………………………………. 119

2.3.1.                       Thiết kế lòng và lõi khuôn…………………………………………………………….. 120

2.3.2.                       Chọn khuôn cơ sở…………………………………………………………………………. 122

2.3.3.                       Thiết kế các chi tiết và hệ thống trên khuôn………………………………….. 124

2.4.           KHUÔN SAU KHI THIẾT KẾ………………………………………………………………………. 131

CHƯƠNG III. LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KHUÔN.

3.1.           MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ………………….. 133

3.2.           MỘT SỐ TRANG THIẾT BỊ ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI GIA CÔNG………………….. 133

3.3.           LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG KHUÔN…………………………………. 135

3.3.1.    Quy trình công nghệ gia công lòng khuôn……………………………………………. 135

3.3.2.    Quy trình công nghệ gia công lõi khuôn………………………………………………. 145

CHƯƠNG IV. TÍNH GIÁ THÀNH KHUÔN.

4.1.           CHI PHÍ MUA KHUÔN CƠ SỞ……………………………………………………………………. 159

4.2.           CHI PHÍ MUA CÁC CHI TIẾT TIÊU CHUẨN………………………………………………. 160

4.3.           CHI PHÍ GIA CÔNG…………………………………………………………………………………….. 161


 

PHẦN II.

                               BẢN VẼ THIẾT KẾ

KẾT LUẬN……………………………………………………………..163

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ……………………………………………164

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*