Sort: Date | Title Sort Descending
View:

Thiết kế quy trình gia công chi tiết nắp hộp khởi động động cơ H1

86 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000045 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay , ngành Cơ khí nói chung và ngành Cơ khí Chế tạo máy nói riêng đóng vai trò hết sức quan ...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết H32

10 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000047 LỜI NÓI ĐẦU Công nghệ chế tạo máy là một nghành then chốt nó đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp công ng...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân đồ gá H19

37 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000048 &    TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN        Đồ án công nghệ chế tạo máy KHOA: CƠ KHÍ GVHD:  Đỗ Anh Tuấ...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân giá đỡ H16

31 Views0 Comments

  Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000049 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí v...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết càng C9

134 Views0 Comments

  Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000050 LỜI  NÓI ĐẦU Công nghệ CTM là một môn khoa học, cung cấp các kiến thức cơ sở trong lĩnh vực chế tạo ...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết gối đỡ H7

240 Views0 Comments

  Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000051   Lời nói đầu Công nghệ chế tạo máy là một ngành then chốt, nó đóng vai trò quyết dịnh trong...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết H31

21 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000052 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay trong các nghành kinh tế nói chung và đặc biệt là nghành cơ khí đòi hỏi kĩ sư cơ khí và c...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân giá đỡ

28 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000053 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ k...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân van điều áp H39

8 Views0 Comments

  Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000054 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và ...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết con lăn con cóc C5

114 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000055 Lời nói đầu Hiện nay , các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ ...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết giá đỡ H26

257 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000056   Lời nói đầu Môn học công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư v...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết càng C15

75 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000057 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, các nghành kinh tế nói chung và nghành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ k...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết càng C3

27 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000058 LỜI NÓI ĐẦU Đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội, nhiệm vụ trước mắt được đặt ra là nh...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân đỡ B2

26 Views0 Comments

  Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000059 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay trong các ngành kinh tế nói chung và đặc biệt là ngành cơ khí đòi hỏi kĩ sư c...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết Piston vòi phun bơm cao áp Diezel D12 (T5)

84 Views2 Comments

  Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000060 MụC LụC Nội dung    Trang Phần I :      Phân tích tính công nghệ của chi tiết Phần II:      ...

Mô phỏng chuyển động máy hàn tự động

121 Views2 Comments

https://www.youtube.com/watch?v=0cIXtrEW32c     Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, video mô phỏng.. Giá: 500.000vnđ – Mã số: doantotnghiep...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết tay biên C4 (T9)

458 Views0 Comments

  Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000061 Lời nói đầu Môn học công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư v...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân hộp số GT10 (H28)

55 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000062 LỜI NÓI ĐẦU Trong xu thế phát triển nền kinh tế thế giới, công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp nặng nó...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết giá đỡ G3

131 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000063 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ k...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân đồ gá H6

39 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000064 LỜI NÓI ĐẦU Môn học công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư và cán bộ k...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết chân đế H34

77 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000065 LỜI NÓI ĐẦU Nước ta đang trên con đường công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước theo đường lối xây dựng CNX...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân ba ngả H42

50 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000067 LỜI NÓI ĐẦU .................................... Môn học công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong ...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết trục (T4) T12

60 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000069   Mục lục Lời nói đầu 1.Phân tích chức năng làm việc của chi tiết. 2.Phõn tớch tớnh cụng nghệ trong ...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân van 4 ngả B1

89 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000070 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay đất nước đang trong thời kì đổi mới, các nghành công nghiệp nặng đang đóng vai trò là ngh...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân máy mài để bàn H43

97 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000071 Lời  nói đầu Công nghệ CTM là một môn khoa học cơ bản,cung cấp các kiến thức cơ sở trong lĩnh vực ctm. Để sản ...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết càng C11

50 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000072 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, các nghành kinh tế nói chung và nghành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết càng điều tốc C14

51 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000073 Lời nói đầu Trong công cuộc đổi mới hiện nay, đất nước ta đang phát triển hết sức mạnh mẽ theo con đường C...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết chêm T2

75 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000074                                    Lời Nói Đầu      Trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nướ...

Powerpoint nghiên cứu ứng dụng CATIA thiết kế, chế tạo khuôn chi tiết thân trên chuột Misumi

42 Views0 Comments

  Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 200.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000009   —Phần I: Tìm hiểu chung về phần mềm catia —Phần II:Ứng dụng catia thiết kế khuôn -Thiết ...

Thuyết minh thiết kế chìa vặn khí nén có đo mô-men

40 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 450.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000011 LỜI NÓI ĐẦU   Trong thời đại đổi mới hiện nay,đất nước ta đang phát triển hết sức mạnh mẽ theo con đường Cô...

Quy trình công nghệ hàn kết: Trục nối của đường ống dẫn nước xả của nhà máy thuỷ điện BuônKuốp

63 Views0 Comments

   Quy trình công nghệ hàn kết: Trục nối của đường ống dẫn nước xả của nhà máy thuỷ điện BuônKuốp Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000001 ...

Thiết kế vỏ bộ phận điều chỉnh để giữ cho áp suất hơi trong nồi hơi không đổi, áp suất làm viêc là 5at

10 Views0 Comments

Thiết kế vỏ bộ phận điều chỉnh để giữ cho áp suất hơi trong nồi hơi không đổi, áp suất làm viêc là 5at   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H0...

Tìm hiểu, phân tích và tính toán kết cấu hàn trong thực tế

62 Views1 Comments

Tìm hiểu, phân tích và tính toán kết cấu hàn trong thực tế Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000003 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay công cuộc công nghiệp...

Chế tạo vỏ thùng chứa chất lỏng

89 Views0 Comments

Chế tạo vỏ thùng chứa chất lỏng     Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000004 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU.. 1 CHƯƠNG I. T...

Vỏ hộp tốc độ làm việc ở tải trọng động

59 Views0 Comments

Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu: Vỏ hộp tốc độ làm việc ở tải trọng động   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000005 ...

Thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu Càng chống xe ben

53 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu Càng chống xe ben Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000007 MỤC LỤC Đề tài …………………………………………...

Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu bộ phận của máy kéo

45 Views0 Comments

Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu bộ phận của máy kéo luôn luôn làm việc ở chế độ chịu tải trọng cao   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: do...

XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VỎ THÙNG CHỨA NHIÊN LIỆU LỎNG

74 Views0 Comments

XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VỎ THÙNG CHỨA NHIÊN LIỆU LỎNG Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000009 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ HÀN NÓNG CHẢY...

Gia công, Lắp ghép, hàn đáy, tầng 1 và 2 của bồn lên men TK 2201

29 Views0 Comments

Gia công, Lắp ghép, hàn đáy, tầng 1 và 2 của bồn lên men TK 2201   Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_H000010 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ HÀN N...