1 2

Mình có 118 mẫu đồ án chi tiết máy muốn chia sẻ với các bạn nhưng mh k có thời gian soạn bài để up lên cho các bạn, mình cần tim 10-20 bạn soạn giúp mh đưa lên website. Ai làm đc gửi mail về d2t.utehy@gmail.com với nội dung: SOạn đồ án. Mình sẽ gửi tài liệu cho các bạn. Sau khi soạn và up bài lên site, bạn nào cần đề nào gửi link bài viết cho mình, mình sẽ gửi tài liệu cho bạn.

Category:

CHI TIẾT MÁY