Category: CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Sort: Date | Title Sort Ascending
View:

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết nắp bơm

0 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết nắp bơm Thuyết minh I. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết và điều kiện làm việc của chi tiết nắp bơm. 1.Phân tích chức năng làm việc: Nắp bơm là một chi tiết dạn...

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục vít 15

0 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục vít 15 Thuyết minh I. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết và điều kiện làm việc của chi tiết trục vít 15. 1.Phân tích chức năng làm việc: Trục vít 15 là mộ...

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng hộp H10

0 Views0 Comments

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng hộp H10 PhÇn I. Ph©n tÝch chøc n¨ng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chi tiÕt H10 1.1.Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc: Chi tiết H32 là chi tiết dạng hộp làm việc ở vị tri thẳng đứ...

Thiết kế công nghệ,gia công chi tiết CÀNG GẠT C10

0 Views0 Comments

Thiết kế công nghệ,gia công chi tiết CÀNG GẠT C10 PHẦN I. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA CHI TIẾT CÀNG GẠT C10. 1. 1.Phân tích chức năng làm việc Càng gạt C10 là chi tiết dạng càng , các chi tiết càng...

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết Càng gạt CG6

0 Views0 Comments

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết Càng gạt CG6 Thuyết minh I. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết và điều kiện làm việc của chi tiết càng gạt. 1.Phân tích: Càng gạt CG6 là chi tiết dạng càng , các chi ti...

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết nắp bơm piston

0 Views0 Comments

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết nắp bơm piston   Thuyết minh I. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết và điều kiện làm việc của chi tiết nắp bơm piston. 1.Phân tích chức năng làm việc: Nắp bơm piston là một...

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết mặt bích

0 Views0 Comments

Thiết kế công nghệ gia công chi tiết mặt bích Thuyết minh I. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết và điều kiện làm việc của chi tiết mặt bích. 1.Phân tích chức năng làm việc: Mặt bích là một chi tiết dạng bạc ,...

Thiết kế công nghệ gia công đế giá đỡ dao bào

161 Views0 Comments

Thiết kế công nghệ gia công đế giá đỡ dao bào Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ Sơ đồ nguyên công, đồ...

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết gối đỡ

613 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết gối đỡ Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động+ Sơ đồ nguyên côn...

Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết nắp xilanh

222 Views0 Comments

Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết nắp xilanh Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_CTM000036 Phần 1 PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT...

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục răng

179 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục răng Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên, thuyết minh bị lỗi không mở đc. Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_CTM000035

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân đồ gá

211 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân đồ gá Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên, thuyết minh chỉ có đến hết phần định vị. Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_CTM000012 NHẬN XÉT CỦA...

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết Mặt bích chặn

859 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết Mặt bích chặn Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_CTM000006 LỜI NÓI ĐẦU Trong công cuộc đổi mới hiện nay, đất ...

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết bích chặn

221 Views0 Comments

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết bích chặn Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_0000075 7LỜI NÓI ĐẦU Môn học công nghệ chế tạo máy đóng vai trò q...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết chêm T2

75 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000074                                    Lời Nói Đầu      Trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước hiện nay...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết càng điều tốc C14

51 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000073 Lời nói đầu Trong công cuộc đổi mới hiện nay, đất nước ta đang phát triển hết sức mạnh mẽ theo con đường Công nghiệp...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết càng C11

50 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000072 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, các nghành kinh tế nói chung và nghành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuậ...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân máy mài để bàn H43

97 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000071 Lời  nói đầu Công nghệ CTM là một môn khoa học cơ bản,cung cấp các kiến thức cơ sở trong lĩnh vực ctm. Để sản suất ra...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân van 4 ngả B1

89 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000070 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay đất nước đang trong thời kì đổi mới, các nghành công nghiệp nặng đang đóng vai trò là nghành kin...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết trục (T4) T12

60 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000069 Mục lục Lời nói đầu 1.Phân tích chức năng làm việc của chi tiết. 2.Phõn tớch tớnh cụng nghệ trong kết cấu chi tiết. 3...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân ba ngả H42

50 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000067 LỜI NÓI ĐẦU .................................... Môn học công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong chương t...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết chân đế H34

77 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000065 LỜI NÓI ĐẦU Nước ta đang trên con đường công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước theo đường lối xây dựng CNXH. Đảng ...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân đồ gá H6

39 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000064 LỜI NÓI ĐẦU Môn học công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư và cán bộ kỹ thuật...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết giá đỡ G3

131 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000063 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật ...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân hộp số GT10 (H28)

55 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000062 LỜI NÓI ĐẦU Trong xu thế phát triển nền kinh tế thế giới, công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp nặng nói riêng,...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết tay biên C4 (T9)

458 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000061 Lời nói đầu Môn học công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư và cán bộ kỹ thuật...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết Piston vòi phun bơm cao áp Diezel D12 (T5)

84 Views2 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000060 MụC LụC Nội dung    Trang Phần I :      Phân tích tính công nghệ của chi tiết Phần II:      Xác định dạng sản xuất P...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân đỡ B2

26 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000059 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay trong các ngành kinh tế nói chung và đặc biệt là ngành cơ khí đòi hỏi kĩ sư cơ khí và cán bộ kĩ...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết càng C3

27 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000058 LỜI NÓI ĐẦU Đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội, nhiệm vụ trước mắt được đặt ra là nhanh chón...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết càng C15

75 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000057 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, các nghành kinh tế nói chung và nghành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết giá đỡ H26

257 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000056 Lời nói đầu Môn học công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư và cán bộ kỹ thuật...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết con lăn con cóc C5

114 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000055 Lời nói đầu Hiện nay , các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân van điều áp H39

8 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000054 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật c...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân giá đỡ

28 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000053 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật ...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết H31

21 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000052 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay trong các nghành kinh tế nói chung và đặc biệt là nghành cơ khí đòi hỏi kĩ sư cơ khí và cán bộ k...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết gối đỡ H7

240 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000051 Lời nói đầu Công nghệ chế tạo máy là một ngành then chốt, nó đóng vai trò quyết dịnh trong sự nghiệp công nghiệp hoá ...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết càng C9

134 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000050 LỜI  NÓI ĐẦU Công nghệ CTM là một môn khoa học, cung cấp các kiến thức cơ sở trong lĩnh vực chế tạo máy . Để sản suất...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân giá đỡ H16

31 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 680.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000049 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật ...

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân đồ gá H19

37 Views0 Comments

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên Giá: 400.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me000048 &    TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN        Đồ án công nghệ chế tạo máy KHOA: CƠ KHÍ GVHD:  Đỗ Anh Tuấn SVTH  :  Nguyễn ...

« Prev